Dimensjonering permeable dekker

Vi tilbyr bistand til dimensjonering, bygging og drift av permeable dekker for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust overvannsløsning.

BAKGRUNN

Et permeabelt dekke slipper vann igjennom fra overflaten til overbygningen gjennom fuger og åpninger. Et permeabelt dekke kan være laget av betongstein, men det kan også være permeabel betong eller asfalt eller andre løsninger. De senere årene er permeable dekker blitt et viktig overvannsverktøy.

Det er imidlertid flere forhold som må klarlegges og tas høyde for under planleggingen og byggingen. Noen av disse er:

 • Er vannledningsevnen til de stedlige massene høy nok til å lede vannet videre til grunnvannet?
 • Beholder de stedlige massene stabiliteten når de er konstant vannmettet?
 • Hvordan skal overbyggingen konstrueres slik at det har god stabilitet til å kunne håndtere dimensjonerende trafikk?
 • Hvordan ta høyde for at vann ledes vekk selv om overflaten er dekket av is eller snø?
 • Hvordan vedlikeholde overflaten slik at det permeable dekket opprettholder sin vannledningsevne?

For å kunne svare på slike spørsmål under prosjekteringen, byggingen og driften av et permeabelt dekke, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at til at permeable dekker prosjekteres, bygges og driftes på en slik måte at det er robust og funksjonelt over mange år. Vi tar ikke på oss rollen som ansvarlig prosjektering, men vi kan bistå blant annet med følgende:

 • Undersøkelse av vannledningsevnen og stabiliteten til de stedlige massene.
 • Forslag til valg av system for det permeable dekket – total dyp infiltrasjon, delvis dyp infiltrasjon eller ingen dyp infiltrasjon.
 • Undersøkelse av trafikkmengde og belastning samt anbefalinger av tykkelse og type materialer i overbyggingen (strukturell dimensjonering).
 • Undersøkelse av vannmengde som skal håndteres, forslag til lagtykkelser for å kunne romme vannet samt eventuell seksjonering av det permeable dekket (hydraulisk dimensjonering).
 • Undersøkelse av følsomheten til lokale resipienter og hvordan permeable dekker kan brukes til å forbedre vannkvaliteten (vannkvalitetsprosjektering).
 • Anbefalinger av viktige forhold under prosjektering og bygging.
 • Gode råd om drift og vedlikehold av et permeabelt dekke.

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

  Storm Aqua har arbeidet med permeable dekker i en årrekke og har vært involvert i dimensjonering og prosjektering av permeable dekker i mange prosjekter. Vi har også bygget et testfelt for permeable dekker for Skjæveland Gruppen og har gjennomført en rekke tester.

  Vi har også vært engasjert som fagsekretær for arbeidet med å utvikle en ny norsk veileder for permeable dekker. Dette på vegne av norske produsenter. Veilederen finnes her: https://www.belegningsstein.betongfokus.no/.

  MER INFORMASJON

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om innspill til prosjektering, bygging og drift av permeable dekker. Har du et mulig pilotprosjekt hvor vi kan demonstrere designprosessen beskrevet i den nye veilederen, vil vi svært gjerne høre fra deg.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.