Innspill plan og byggesak

Tjenester for å sikre at reguleringsplaner og tekniske planer ivaretar bærekraftige og robuste overvannssystemer.

Regulering og VA-rammeplaner

Vi kan bistå med forslag til løsning(er) for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon til aktører som ønsker innspill til reguleringsprosesser og VA-rammeplaner.

Detaljprosjektering og tekniske planer

Vi kan bistå med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem til aktører som ønsker innspill til detaljprosjektering og utarbeidelse av tekniske planer.

Rådgiving overvann

Vi kan bistå med rådgivingsoppgaver innen overvann til aktører som ønsker å hente inn kompetanse og erfaring. Oppgavene kan være enkeltstående eller en del av en større oppgave.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.