Beregning av oljeutskiller

Vi kan bistå med beregning av type oljeutskiller og kapasitet for å løse en konkret renseoppgave. Overvann kan av og til være forurenset med olje. Det samme kan avrenning fra industrielle anlegg være.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Overvann er ikke alltid rent og i under spesielle omstendigheter kan det være nødvendig å skille olje ut fra overvannet.

Vi kan bistå med beregning og dimensjonering av oljeutskiller. Arbeidet omfatter:

  • Beskrivelse av vann som skal behandles (innløp)
  • Klarlegging av krav til utløp
  • Definisjon av renseoppgaven
  • Forslag til renseløsning og dimensjon

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som innspill til søknader om utslippstillatelse.

Storm Aqua har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for samspillet mellom overvann, forurensende vann, rensing og utslipp.

Beregning av oljeutskiller honoreres til fast pris avhengig av prosjektets størrelse. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.