Rådgiving overvann

Vi kan bistå med rådgivingsoppgaver innen overvann. Disse kan være enkeltstående eller en del av en større oppgave. Vi bygger på lang erfaring med produkt- og tjenesteutvikling og leveranser.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Det er en viktig oppgave å sikre at de er funksjonelle og robuste.

Vi kan bistå med vår kompetanse innen håndtering, transport, rensing og bruk av overvann. Eksempler på prosjekter kan være:

  • Faglige innspill til tvistesaker om overvann
  • Prosess for BREEAM-NOR sertifisering
  • Prosess for BREEAM Community sertifisering
  • Utarbeidelse av veiledere
  • Utarbeidelse av markedsføringsmateriell

Formatet avtales med oppdragsgiver.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser, byggesaker og byggeprosjekter. Vi er sertifisert som BREEAM rådgiver. Vi har også bred erfaring med installasjon og montering av overvannsløsninger.

Rådgiving innen overvann honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.