Aktiv deltakelse i Vannklyngen

Gjennom Storm Aqua tar Skjæveland Gruppen ansvar i Vannklyngen, samlingspunktet for vannbransjen i Norge.

Ved årsmøtet i Vannklyngen den 7. mars 2019 ble Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, valgt inn i styret i Vannklyngen. Dette er en næringsrettet medlemsorganisasjon, med om lag 65 medlemsbedrifter fra den norske vannbransjen. Storm Aqua er medlem i Vannklyngen og representerer Skjæveland Gruppen.

Organisasjonen har tre overordnede mål:

  • å øke veksten gjennom innovasjon og nytenkning
  • å skape 3000 nye arbeidsplasser
  • å øke eksport og internasjonalt samarbeide, fra ca. 1 milliard kroner i dag, til 10 milliarder kroner innen 2025.

Skjæveland Gruppen har de senere årene satset betydelig på innovasjon og produktutvikling. Selskapene har bygget opp en verktøykasse med ulike løsninger, både naturbaserte og tekniske, og involverer seg tungt i forskningsprosjekt. Interessen for de ulike virkemidlene er stor, og i den senere tiden er det også kommet henvendelser fra utlandet.

– Løsninger fra Skjæveland Gruppen skaper interesse og kan ha et eksportpotensial som vi ønsker å se nærmere på. Derfor har vi valgt å melde oss inn i Vannklyngen, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

– Gjennom medlemskapet får vi også anledning til å bli bedre kjent med mange interessante bedrifter. Vi ser det som en anerkjennelse av vårt arbeid at vi ble spurt om å delta aktivt i videreutviklingen av Vannklyngen. Samtidig vil vi gjennom dette ivareta lokal næringsutvikling. Det er en oppgave vi ser frem til å ta fatt på, understreker han.