Aktuelle saker

Storm Aqua etablerer satellitt kontor i Oslo

Storm Aqua etablerer satellitt kontor i Oslo

Storm Aqua har valgt å etablere et satellittkontor i Collektivet fra og med 1. juni 2022. Det er en del av Construction City. Vi har en rekke prosjekter i Oslo-området som vi ønsker å komme tettere på. I tillegg ser vi stor nytte av et godt samspill med øvrige aktører...

Klimatilpasningsdagene 2021 – Foredrag

Klimatilpasningsdagene 2021 – Foredrag

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september 2021 arrangerte Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de tre foregående år, ble konferansen arrangert i samspill...

Kontrakt med Bærum kommune

Kontrakt med Bærum kommune

«Bedre og mer for mindre ressurser» beskriver fordelene som Bærum kommune søker. Tildeling av en kontrakt på 1.9 millioner kroner om sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner til Storm Aqua AS, i samarbeid med Soolo AS, kan bidra til dette. Les hvordan: Bildet...

Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars. Senteret ligger på Gløshaugen i Trondheim. Her skal fremtidens løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber...

Resymé Klimatilpasningsdagene 2017

Hvor: Sandnes / Sola: Clarion Hotel Air Når: onsdag 30. august 2017kl08:30 - torsdag 31. august 2017kl16:00 Praktiske løsninger for overvannshåndtering Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting, gjør at større mengder overvann må  håndteres. Strategier for...

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: onsdag 30. november 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem....

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: tirsdag 25. oktober 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem....

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: tirsdag 27. september 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg...

Resymé Klimatilpasningsdagene 2016

Hvor: Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes Når: torsdag 25. august 2016kl08:30 - fredag 26. august 2016kl15:00 Tema 2016: Praktiske løsninger for overvannshåndtering 120 deltakere, inkludert 19 foredragsholdere, deltok på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 2016. Av...

Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige Klimatilpasningsdagene som et hybrid arrangement - valgfri fysisk eller digital tilstedeværelse Konferansen avholdes i år på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i...

Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Storm Aqua ble invitert av Hellvik Hus Kjededrift for å dele erfaring og kunnskap om overvannshåndtering. Hva lærte de? Etablert i 1947 er Hellvik Hus blant landets eldste ferdighusprodusenter. Konsernet Hellvik Gruppen har i dag ca. 300 ansatte, med en omsetning på...

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Storm Aqua bistår med grunnundersøkelse og i søknadsprosessen, for tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann. Bildet over: Målingene og grunnundersøkelsene ble foretatt på en eiendom som ikke er tilknyttet kommunal infrastruktur for vann og avløp....

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.