Arrangementer

Fagseminar 9. mars 2023 – Forurenset overvann

Den 9. mars 2023 organiserer prosjektene Klima 2050, RentVegvann og Multisource et fagseminar om forurenset overvann. Fagseminaret avholdes i Oslo og det er mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Fokus er på krav, utfordringer og renseløsninger. Du finner mer...

Klimatilpasningsdagene 2021 – Foredrag

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september 2021 arrangerte Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de tre foregående år, ble konferansen arrangert i samspill...

Klimatilpasningsdagene 2020: Her er foredragene

De femte Klimatilpasningsdagene ble de første som er arrangert både digitalt og med folk i salen. Med en hybrid konferanse lyktes vi i å gjennomføre arrangementet samtidig som vi unngikk unødig smittepress. I overkant av 20 mennesker var tilstede i konferansesalen,...

Klimatilpasningsdagene 2019 ; her er alle foredragene

Praktisk overvannsdisponering - Tverrfaglighet og samspill, var tema for Klimatilpasningsdagene i 2019. Foredragene startet med overvannsdisponering i endring og utvikling, og ble avsluttet med praktiske eksempler knyttet til drift- og vedlikehold. Hovedbolkene i de...

Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Vi ble kjent med nye prosjekt, med valgene som blir tatt underveis i prosjekteringer, med verktøy for overvannshåndtering og innovasjonsprosesser. Vi møtte landskapsarkitekter, VA-ingeniører, kommuner, konsulenter, representanter for leverandører og flere andre...

Klimatilpasningsdagene 2017; her er presentasjoner fra konferansen

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, samlet 150 representanter fra ca. 60 ulike virksomheter. Klimatilpasningsdagene er en årlig konferanse som arrangeres av Storm Aqua AS. Konferansen er konsentrert om praktiske løsninger for...

Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Klimatilpasningsdagene i Sandnes ble arrangert for første gang 25. og 26. august 2016, på Hotel Residence. Rundt 120 personer deltok på konferansen. Hovedtemaet, praktiske løsninger for overvannshåndtering, ble belyst gjennom presentasjoner knyttet til ulike områder....

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.