Produkter

Vårt søsterselskap Skjæveland Gruppen og øvrige leverandører kan levere en rekke overvannsprodukter. Vi gir støtte til dimensjonering og prosjektering av disse. 

Håndtering

Vi tilbyr produkter som regnbed, permeable dekker, kummer og fordrøyende brukstak og vegger

Rensing

Kompakt og vedlikeholdsvennlige renseannlegg for veivann og avisnings kjemikalier som tilrettelegger for naturlig biologisk nedbrytning i grunnen 

Transport

Vi tilbyr åpne kanaler og renner og lukkede rørsystemer

r

Regnvannsoppsamling

Regnvannsoppsamling er lukkede vannmagasiner for magasinering av regnvann for senere bruk til vanning, vasking, spyling av toaletter etc.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.