Kompetansestøtte

Vi kan bidra med tilførsel av ekstra kompetanse og erfaring i dialoger om overvann.

Markedsstøtte

Vi tilbyr støtte til markedsarbeidet og oppfølging av kunder og prosjekter til leverandører som ønsker å kunne gi god oppfølging av tilbud om bærekraftige og robuste overvannsløsninger.

Faglige seminarer

Storm Aqua kan tilby å organisere eller presentere på faglige seminarer, lunsjseminarer og lignende relatert til konkrete utfordringer og oppgaver innen overvann som kommuner, utbyggere, landskapsarkitekter, rådgivere og entreprenører står overfor.

Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer vi Klimatilpasningsdagene, som er den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske og tverrfaglige løsninger for håndtering av overvann.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.