Markedsstøtte

Vi tilbyr støtte til markedsarbeidet og oppfølging av kunder og prosjekter til leverandører som ønsker å kunne gi god oppfølging av tilbud om bærekraftige og robuste overvannsløsninger.

BAKGRUNN

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Det krever nye løsninger og kunnskaper.

Utviklingen går raskt og det blir ofte mange spørsmål om implementering av overvannsløsninger. Da kan det være aktuelt å hente inn kompetanse til å hjelpe med markedsarbeidet.

LEVERANSE

Vi bidrar gjerne med vår kompetanse innen overvannshåndtering som en hjelp i markedsarbeidet. Dette kan for eksempel være innen følgende områder:

  • Presentasjoner til potensielle kunder.
  • Diskusjon med potensielle oppdragsgiver.
  • Faglige seminarer.
  • Utforming av presentasjonsmateriell.
  • Oppfølging av prosjekter.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har opparbeidet god forståelse for behandlingen av overvann i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for grunnforhold, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har utviklet en verktøykasse som omfatter naturbaserte løsninger, tekniske løsninger og renseløsninger. Vi har grundig testet funksjon, drift og vedlikehold av disse gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har utviklet modeller for beregning av infiltrasjons- og fordrøyningseffekten av de enkelte verktøyene i et system. Vi kan også beregne blågrønn faktor, miljømessig fotavtrykk og kostnader for et system.

Sist, men ikke minst så har vi utviklet en omfattende verktøykasse med tjenester.

Vi har holdt utallige foredrag i mange sammenhenger og vi har fulgt opp mange aktører og prosjekter.

Dette er faget vårt og vi bidra gjerne med kompetansestøtte.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om markedsstøtte.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.