Innovasjon

Vi kan bidra til utvikling av nye og forbedring av eksisterende produkter og tjenester.

Produktutvikling

Vi kan bistå med produktutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann til aktører som ønsker å utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende produkter.

Tjenesteutvikling

Vi kan bistå med tjenesteutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann til aktørerer som ønsker å utvikle nye tjenester eller videreutvikle eksisterende tjenester.

FoU prosjektledelse

Vi kan bistå med ledelse av FoU prosjekter relatert til overvann til aktører som ønsker assistanse til skriving av søknader, planlegging og gjennomføring av prosjekter samt rapportering.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.