Alle snakker om været – Storm Aqua gjør noe med det!

Vi må tilpasse oss en ny klimatisk virkelighet. Bygg.no har skrevet en artikkel om Storm Aqua og selskapets arrangement Klimatilpasningsdagene 2017.

Arrangementet blir gjennomført på Sola og i Sandnes 30. –  31. august. Storm Aqua har vært med i utviklingen av en rekke løsninger for overvannshåndtering, er involvert i en flere forsknings- og utviklingsprosjekt og ønsker å dele kunnskapen med omgivelsene.

Det kommer stadig strengere krav fra myndighetene, samtidig er det ikke alle løsninger som egner seg overalt. Det presenteres i tillegg fortløpende nye produkter, og det er en balansegang å velge de rette verktøyene. Kompetanse og god planlegging er avgjørende for overvannløsninger som bygges for å leve i opptil 100 år.

Målgruppene for konferansen er først og fremst rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner og entreprenører.

Artikkelen fra Bygg.no ligger her:

For mer informasjon, og påmelding, klikk her: