Alt overvannet håndteres på tomten

Overvannsløsningen for Stangeland Arena ble utviklet ut fra tre hovedformål: Alt overvann skal håndteres lokalt på tomten, overvannsløsningen skal være grunn og overvannsløsningen skal være et utstillingsvindu.

Havdur IL har åpnet ny fotballhall på Tjelta. Overvannsanlegget er spesialutformet av Storm Aqua, og alt overvannet håndteres lokalt på tomten.
Hallen er realisert ved hjelp av utstrakt dugnadsarbeid og velvillige samarbeidspartnere. Multiblokk og Skjæveland er to av sponsorene, mens Storm Aqua har bidratt med utviklingen av en komplett og grunn overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

Alle prosjektene vi er tungt involvert i blir beskrevet i vår prosjektoversikt. Les om Stangeland Arena her.