Bygg trygge vannveier – FØR flommen kommer

Like sikkert som våren, er varslene om fare for flom. Med klimaendringene er utfordringene aktualisert og forverret. Men det finnes allerede noen løsninger i markedet.

Norges vassdrags- og energidirektorat fryktet ny storflom i vår. Årsaken er mye snø og fare for nedbør. Forholdsvis lave temperaturer kan forebygge nye 100-års flommer nå, men de vil komme før eller senere. Samtidig varsler forsikringsselskapene, igjen, stadig større utbetalinger knyttet til vannrelaterte skader.

Kan starte nå

Den 18. april 2018 publiserte NRK en kronikk skrevet av Bjarne Haugland fra Bransjeforeningen for VA og VVS produsentene. Kronikken viser til at overvann allerede, ifølge det offentlig oppnevnte Overvannsutvalget, fører til årlige skader for mellom 1,5 og 3,5 milliarder, og at global oppvarming kan føre til en dobling av skadebeløpet.

«Likevel er det langt mellom «nye ideer» og «bedre løsninger» for håndtering av overvann, flom og økt nedbør. Stortinget og regjeringen ber i hovedsak kommunene klare seg selv,» står det innledningsvis i artikkelen.  Men det finnes allerede løsninger som er klare til å bli tatt i bruk.

Enkelt prinsipp

– Tretrinns-strategien fra Norsk Vann er en god begynnelse på løsningen, mener Per Møller-Pedersen.
Han er daglig leder i kompetanseselskapet for overvann, Storm Aqua.

Norsk Vanns tretrinnsstrategi beskriver følgende strategier for håndtering av vannet:

  1. Lave og jevne nedbørsmengder kan infiltreres.
  2. Mellomstore vannmengder kan fordrøyes/tidsforsinkes, og slippes ut kontrollert.
  3. De virkelig store vannmengdene krever trygge vannveier.
På forhånd må en se for seg hvor vannet vil finne veien når styrtregnet kommer.

Helhetlig plan

– Når det kommer store nedbørsmengder, må vannet få en anledning til å renne vekk. Å etablere trygge vannveier vil ofte medføre store inngrep og tilsvarende kostnader. Men vi har ikke noe valg. Og ved å gjøre dette riktig, kan kostnadene reduseres og effekten heves, minner Møller-Pedersen om.

Forutsetning for å treffe med tiltak er god forståelse for detaljene i planområdet og vurdering av ulike scenarier.
– For eksempel kan jordras, sand og grener tette bekkeløp, og stikkrenner under vei og bane. Hvis de naturlige vannveiene blir helt eller delvis blokkerte, vil vannet finne nye veier. Derfor er første regel å sikre trygge vannveier og kanskje også alternative vannveier, beskriver han.

Skadeforebygging

Avrenningssystemet Qmax Storm er designet i henhold til Norsk Vanns tre-trinnsstrategi og kan håndtere store variasjoner i vannmengde.

Når elementene monteres i en vei som er utformet med V-profil, er gateløpet omgjort til en effektiv flomvei og kan svelge unna betydelige vannmengder. Effekten forsterkes ved at det er et betydelig fordrøyningsvolum i røret og at det kan monteres infiltrasjonsrør ut i oppbyggingen fra Qmax Storm elementene.
Denne løsningen er valgt blant annet i Langgata i Sandnes sentrum, hvor løsningen beskytter butikkene på hver side mot vanninntrenging.

Prefabrikkerte regnbed av betong er et nytt aktuelt produkt. Disse vil ha en begrenset effekt ved store nedbørsmengder og flom, men infiltrasjons- og fordrøyningseffekten kan likevel bidra til å opprettholde kapasiteten i andre deler av overvannssystemet

Flomstore bekk

Effektive bekkeinntak trygger stikkrenner, og forebygger at veier og baner kollapser. Rister forebygger at greiner og annet, som spesielt kan komme med flomvannet, tetter stikkrennene.
Prefabrikkerte regnbed av betong er et nytt aktuelt produkt. Disse vil ha en begrenset effekt ved flom, men kan likevel bidra til å opprettholde kapasiteten i andre deler av overvannssystemet.

– Et nytt produkt jeg virkelig har tro på, er Box Culvert. Disse firkantelementene har en betydelig kapasitet, kan monteres grunt og gir stabile, sikre stikkrenner. Ved behov kan kapasiteten økes ved at det monteres flere i bredden, sier Per Møller-Pedersen.
Han viser til et hastetiltak i Sandnes, hvor kommunen på rekordtid fikk montert Box Culvert som erstatning for en stikkrenne av metall, som var i ferd med å kollapse.

Box Culvert danner trygge og effektive stikkrenner.

– Tiltaket bidro til en trygg og varig løsning, og det er det vi er opptatt av. Sørg for sikkerheten i tide. Det eneste vi vet er at disse vannmengdene vil komme, sier Møller-Pedersen bestemt.