Deler erfaring med de unge

Fra tid til annen møter Storm Aqua skoleelever for å lære dem om konsekvensene av klimaendringer og løsninger for å håndtere disse.

Den 22. oktober var tre klasser fra Tryggheim videregående skule på besøk hos Storm Aqua for å lære om overvannsdisponering. Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua fortalte de 35 elevene og 3 lærerne fra Bygg- og anleggsfag om klimaendringer, økt avrenning på grunn av fortetting samt nye strategier og løsninger for å kunne håndtere utfordringene.

– Arrangementer som dette er en del av vår strategi for å øke kunnskapsnivået om overvannsdisponering hos de som på et eller annet tidspunkt kommer til å arbeide med dette, forteller Per Møller-Pedersen.

– Vi synes det er flott at Tryggheim videregående skole har lagt inn et besøk hos Skjæveland Gruppen som en del av sitt undervisningsopplegg. En del av elevene vil utvilsomt komme til å arbeide med overvannsdisponering når de er ferdige med sin utdannelse og begynner å arbeider innen bygg og anlegg, mener han.

Det ble for øvrig gjennomført et tilsvarende arrangement i fjor.