Det barna ikke vet – et forsøksprosjekt i skoleveien

Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt.

Det er den siste arbeidsuken før jul. Teknisk avdeling i kommunen har fått besøk av representanter fra teknisk avdeling i Time kommune, som har invitert med seg representanter fra IVAR. Sammen med Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal i Storm Aqua har Torstein Dale, fagleder vei og trafikksikkerhet ved teknisk avdeling i Sandnes, tatt gjestene med seg til Trones. Det er et høydedrag rett opp av sentrum.

Fra montasjen av Skjævelands regnbed Alma i Eidsvollsgate.

I Eidsvollsgate er det montert to prefabrikkerte regnbed av betong, som Skjæveland har utviklet og produsert blant annet i forbindelse med dette prosjektet. På vestsiden av veien har kommunen også etablert en infiltrasjonsgrøft.

Den er inndelt i seks seksjoner, hver på 25 kvadratmeter. Til våren skal seksjonene beplantes. Kommunen har utfordret ulike leverandører til å foreslå vekstmedium og planter. Her blir det avgjort mer enn plen.

Barna følger med i bakgrunnen. Hvorfor er de voksne så opptatt av en kum?

Er det diamanter?

Det er endt skoledag, og på motsatt side av veien går tre gutter i 8 – 9 års alderen.– Hvorfor ser de på de kloakk-greiene?
Det er en av guttene som spør. Sannsynligvis har de aldri før sett en gruppe godt voksne mennesker klynge seg sammen for å se ned på en kum.

– Jeg tror det er gull i kloakken.
– Tenk om det er diamanter!

Det er verken gull eller diamanter, men det er viktig uansett. Det guttene ennå ikke vet, er at kommunen har utpekt skoleveien deres til å romme ett av flere prosjekt i arbeidet med å utvikle infrastruktur som er rustet til å håndtere klimaet de skal vokse opp i og miljøet de skal arve. Dette er en del av et landsomfattende tiltak i regi av Miljødirektoratet hvor målet er å utvikle robuste blå-grønne klimatiltak, og regnbedene i Eidsvollsgate er kommunens ROBÆR-prosjekt.

En viktig brikke

I ROBÆR er målet å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og til et forventet fremtidig klima. Se mer under fakta.

Sandnes kommune skulle uansett gjennomføre et trafikksikringsprosjekt i Eidsvollgate, støttet av Rogaland Fylkeskommune. Da vann og avløp i Sandnes samtidig var på utkikk etter et prosjekt kommunen kunne koble til ROBÆR, så en at det var riktig å koble de to. Kommunen lyste ut en anbudsforespørsel, den vant rådgivings- og prosjekteringsselskapet Rambøll. I forlengelse av et Ofu-samarbeid mellom Sandnes kommune og Skjæveland ble Storm Aqua koblet til prosjektet, og detaljene og produktene utarbeidet. Regnbedene Skjæveland har utviklet og produsert ble montert høsten 2017, samtidig startet oppgraderingen av miljøgaten.

Time kommune skal i gang med noe tilsvarende, og ble invitert til Sandnes for å lære av nabokommunen i nord. Hva de lander på i Time, er ikke avgjort. Men vi vet at barna på Trones får en tryggere og triveligere skolevei, som samtidig er en brikke i regjerningens landsomfattende miljøsikringsarbeid. Det skal også barna få vite etter hvert, for informasjon om tiltakene inngår som en del av kommunens prosjekt.

Det ble livlige diskusjoner i Eidsvollsgate da representanter fra Sandnes og Time kommuner, fra IVAR og Storm Aqua var på befaring.

FAKTA OM ROBÆR

  • Miljødirektoratet har invitert de største og mellomstore kommunene til å etablere et nytt nasjonalt klimatilpasningsnettverk.
  • Det er allerede utført et omfattende LOD-arbeid. Dette er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene våre å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.
  • I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert ROBÆR. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.
  • Kommunene som deltar stiller til disposisjon demonstrasjonsanlegg for lokal overvannsdisponering. Storm Aqua har deltatt med faglige innspill og planlegging.