Driftsveileder for overvannsløsninger

Et pilotprosjekt i Klima 2050 bidrar til lang levetid på overvannsløsninger.

De nye løsningene for overvannsdisponering fra Skjæveland og Multiblokk inngår i sikring av infrastruktur og annen skadeforebygging, og har derfor høy standard.

Det er allerede krav til at løsninger skal leveres med dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)). Skjæveland gruppen har valgt å videreutvikle dokumentasjonen, for å ytterligere legge til rette for lang levetid.

Derfor er det etablert et pilotprosjekt i forskningsprogrammet Klima 2050, knyttet til dette.

Målet er å arbeide frem retningslinjer for utarbeidelsen av FDV-dokumentasjon, som ikke bare oppfyller dagens krav, men som også legger til rette for langvarig levetid for naturbaserte og tekniske overvannsløsninger.

SINTEF har utarbeidet første utkastet til en veileder for dette. Denne ble presentert på Klimatilpasningsdagene og utgitt i november 2019.

Veilederen ble også gjort tilgjengelig i forbindelse med Klima 2050 dagen. Alma regnbed har vært benyttet som et av testcasene, og aktørene i Skjæveland Gruppen synes det har vært berikende å kunne bidra til utviklingen av dette.