Fant nytt funksjonelt vekstmedium for prefabrikkerte regnbed

Regnbed kan både fordrøye og rense overflatevann, forutsatt at vekstmediet er riktig. Temaet er gransket i flere forsøk, nå også i et prosjekt med positivt resultat i regi av Storm Aqua og Skjæveland.

I desember 2017 leverte bachelorstudent Mette Haugen oppgaven med tittelen «Funksjonsbeskrivelse og testing av prefabrikkert regnbed som et hybrid naturbasert LOD-tiltak».

Skjæveland Cementstøperi AS har en tid arbeidet med utforming av optimale løsninger for prefabrikkerte treplantekummer og regnbed av betong. De har i hovedsak konkludert når det gjelder utformingene og hensiktsmessig funksjon. Det som gjensto var å finne korrekt vekstmedium. Der kom Mette Haugen inn. I samarbeid med Skjæveland og Storm Aqua har hun testet ulike alternativ.

– Resultatene ble som vi håpet! Det var veldig gøy å se at teori og virkelighet passet sammen, utbryter hun i etterkant.

Må både holde på og slippe vannet: Vekstmediet må holde på overflatevannet så lenge at regnbedet har fordrøyende effekt. Samtidig skal vekstmediet slippe vannet gjennom, slik at regnbedet igjen har tilstrekkelig kapasitet når neste regnskyll kommer. Derfor er det avgjørende å utrede vekstmediets vannledningsevne.

Valgte Storm Aqua

Mette Haugen har gjennomført byggingeniør-studiet ved Universitetet i Stavanger, på linjen Teknisk planlegging. Den er knyttet til vei, veiplanlegging, vann og avløp.
I forbindelse med studiene har hun hatt praksisplass og sommerjobb i Sola kommune. Meningen var å skrive oppgave knyttet til drift og vedlikehold innen vann og avløp for kommunen, men veilederen hennes anbefalte at hun kontaktet Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

– Veilederen min i Sola visste at Storm Aqua har flere pågående prosjekt og at de har hatt studenter knyttet til seg tidligere. Han mente jeg ville få god faglig utfordring og oppfølging der. Per Møller-Pedersen foreslo denne oppgaven. Fordi jeg først startet i Sola og så gikk over til Storm Aqua, mistet jeg en måned. Men takket være fantastisk hjelp av bedriftene ble jeg ferdig med testingen to uker før fristen. Derfor kom jeg i mål, forklarer hun.

Student Mette Haugen fikk bistand av blant annet Geir Lillebø i arbeidet med sin bacheloroppgave.

Fullskala forsøk

Før forsøkene hadde Mette aldri vært inne i en betongvarefabrikk.

– For meg var det en helt ny verden. Vi var mye oppe i laben, men én test ble gjennomført i fabrikken. Det var fascinerende å se hvordan de arbeider, forteller Haugen.

Først gjennomførte studenten infiltrasjonstester i mindre skala. På bakgrunn av resultatene valgte hun ett vekstmedium, som hun testet i et fullskala prefabrikkert regnbed.

– Det var veldig kjekt, men ble uventet tidkrevende. Heldigvis fikk jeg masse hjelp av Geir Lillebø ved Skjæveland. Han arbeidet sent på kveldene og tok også helgene i bruk for å hjelpe meg med det praktiske. En av utfordringene var at vi måtte tørke store mengder masse, for å kunne blande de ulike fraksjonene riktig. Det var enestående å få så mye praktisk hjelp og at de tok seg tid dette, understreker Mette.

Mette Haugen i arbeid med sin bacheloroppgave hos Skjæveland, i samarbeid med Storm Aqua.

Lærerik utviklingsprosess

Også Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal, som er koordinator innen overvann, bisto.
– Geir hadde i hovedsak en praktisk tilnærming, mens Aage var mer teoretisk. Det var vel jeg også, mens Per har den mest vitenskapelige tilnærmingen. Vi fikk virkelig en konstruktiv og fin dialog. For min del var det også veldig lærerikt å få være med på diskusjonene. Gjennom det fikk jeg oppleve hvordan selskapene arbeider frem løsninger, beskriver hun.

Fagfelt med stort behov

Ifølge Haugen velger de fleste på studiet linjen Byggkonstruksjon eller Byutvikling og urban design.
– Teknisk planlegging er mindre populært, men jeg synes det er interessant. Mitt tema er det ikke skrevet så mye om tidligere. Gjennom Storm Aqua og Skjæveland kunne jeg få være med på en del av utviklingen. Overvann kommer mer på dagsorden. Vi og jeg kan få bli med på å forme løsninger. State Of The Nation-rapporten i 2015 viser at vi har veldige etterslep innen vann og avløp i Norge. Det, i kombinasjon med klimautviklingen, gjør at dette er et fag med mening og stort behov. I mitt arbeid kan jeg bidra til å ta vare på miljøet og å tilpasse oss utviklingen, forklarer Mette Haugen engasjert.

Hun har forresten allerede fått jobb. I januar begynner hun å arbeide innen VA hos konsulentfirmaet Prosjektil AS.
– Jeg håper å få arbeide med miljø og løsninger, og jeg gleder meg.


Skjævelands prefabrikkerte betongregnbed Alma er en kompleks installasjon.