Flerfunksjonelle murelement; Flettemuren

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutviklingsprosess kan de nå benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann.

Flettemuren fordrøyer overvann, har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap. Den kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøtning, midtdeler/vegg eller landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing,  vind- og støydemping.

Flettemuren er arealeffektiv og fleksibel.

Vi er opptatt av at Flettemuren også kan etableres som vertikalt regnbed. Den håndterer fuktige omgivelser, ustabile masser og er konstruert for å mestre krevende klimautfordringer. Videre kan elementene benyttes til anlegg for lek, kjøkkenhage, rennende vann, med mer.

Muren kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg. Elementenes standardimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes- som Legoklosser. Flettemuren er en effektiv, økonomisk og funksjonell løsning. Den er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid.

Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt. Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.

Her kan du laste ned brosjyren.