Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

Testfeltet kan du lese om her. Skjæveland Gruppen ønsker i tillegg å få dokumentere resultater fra vinterdrift av grunne overvannsløsninger. Sannsynligvis vet vi mye mer til våren.

På Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store betongareal, som utsettes for tunge laster. I disse dager monteres et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet. Dette blir anlagt i samarbeid med Skjæveland Cementstøperi AS og Storm Aqua AS, og blir en del av en masteroppgave knyttet til NTNU.

Må få unna vannet

Prosjektlederen ved Forsvarsbygg er Jon Solberg, fra prosjektavdelingen hos Forsvarsbygg.
– Med så store støpte arealer og tunge kjøretøy har vi mye vann som samler seg, og vi må få det unna, beskriver han.

Inne på Forsvarets område har de valgt en løsning med slisserenner som ligger i toppen av overflaten, med slisseåpninger direkte i dagen. Disse har en tendens til å fryse, da de ligger direkte eksponert, men oversiktlig.
– Nå tar vi i bruk avrenningssystemet Qmax Storm ute på parkeringsarealet til personalet. Qmax Storm-røret ligger noe dypere. Håpet er at jordvarmen vil påvirke dette såpass at røret og tilførselsrørene vil holdes åpne av jordvarmen, uten bruk av varmekabler, sier Solberg.
For Forsvaret er det en vesentlig faktor at de i størst mulig grad benytter energivennlige løsninger.

Fra v. Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, og Aage Gjesdal, som er Skjævelands koordinator for overvann.

Frost og mildvær

Aage Gjesdal, Skjæveland Cementstøperis koordinator for overvann, forklarer;

– Vi plasserer en renne i parkeringsplassen. Midt i strekket monterer vi en kum, så trekker vi rør ut fra denne. Det ene rørstrekket ligger med null fall, det andre med 10 promille fall, beskriver Gjesdal.
På denne måten får de testet ut Qmax Storm fra vinterdrift. Det får ikke Sandnes-bedriften under hjemlige forhold.

Prosjektlederen hos Forsvarsbygg bekrefter at det er kalde vintre på Romerike.

Samtidig kan de være plaget med skiftninger mellom kulde og mildvær.
– I fjor hadde vi ca. 90 cm snø her, og opp mot halvannen meter snø i fonner. Men fordi det var lite frost før snøen kom, var det lite tele i fjor. Utfordringen er overgangen mellom varme og kulde, da får vi kram snø og «snøslaps». Dette har en tendens til å tette rennene, for vi har ikke minus 30 hele vinteren, det kommer mildvær innimellom. Dette været ser det ut til at vi bare får mer og mer av, beskriver han.

Illustrasjonen viser hvordan Qmax Storm skal monteres i grunnen under parkeringsplassen til Forsvarets verksted på Trandum.

LITE TILGJENGELIG DATA

Det er nettopp slike forhold Skjæveland Cementstøperi trenger for å hente inn driftserfaringer fra Qmax Storm. Samtidig bekrefter Jon Solberg at også Forsvarsbygg er opptatt av å finne frem til de beste løsningene.

– Nå forsøker vi ut to ulike metoder her hos oss. Det blir interessant å sammenligne dette. Driftsteknikerne våre får stadig større ansvarsområder, derfor er det viktig at vi i prosjektavdelingen finner gode løsninger som krever mindre vedlikehold, forklarer Solberg.

Asbjørn Rafdal under et besøk på Multiblokk i høst.

Mastergradsstudent Asbjørn Rafdal er også spent for tiden. Han er i ferd med å avslutte et toårig studie ved NTNU innen bygg- og miljøteknikk, med spesialisering innenfor vann og miljø, og skal i oppgaven sin finne ut hvordan frost påvirker grunne overvannssystem.Han skal følge Forsvarsbyggs nye overvannsanlegg på Trandum i vinter, og sammenligne dette med slisserenner som ligger på Gardermoen.

– Jeg ser også på tidligere forsking som er gjort, men det er virkelig lite dokumentasjon innen temaet. I arbeidet mitt skal jeg ta i bruk data som vi nå får fra Trandum, analyserer disse og vurdere det opp mot tidligere forskning, beskriver han.

Rafdal kommer selv fra Stord, nå håper han Østlandet får en skikkelig vinter, med utfordrende vær. I første omgang skal han sammen med Aage Gjesdal følge montasjen av de første Qmax Storm rørene.

– Er det spennende?
– Ja det er det, og det blir enda mer spennende når jeg får dataen, sier studenten.