Forsket på fordrøyende tak og frost

Multiblokk lanserte, i samarbeid med andre, grå tak i 2017. Her tidsforsinkes nedbøren i oppbyggingen under betongstein på tak. Men hva skjer når det fryser?

På taket til Høvringen renseanlegg i Trondheim pågår et forskningsprosjekt, som følge av samarbeidet i Klima 2050. Taket er delt i tre felt, hvert på 90 kvadratmeter. Målet er å teste ut avrenningseffekten ved tre ulike takløsninger; Leca/Urbane uterom, sedum (tak beplantet med bergknapp) og vanlig takbelegg. Dette er  beskrevet i flere artikler.

Vi vet at grå tak belagt med Leca og betongstein har god fordrøyende effekt. Dette er dokumentert blant annet gjennom forsøket på Høvringen. Som følge av dette har Skjæveland Gruppen, i samarbeid med Leca, etablert Urbane Uterom. Dette er fordrøyende tak, hvor nedbør tidsforsinkes i knust Leca dekket med en lett betongstein, gjerne også beplantning.

Foto tatt under etableringen av forskningstaket Høvringen, belagt med Plaza Dren. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Klima 2050.

I Urbane uterom treffer nedbøren betongen eller beplantningen, siver ned i den knuste Lecaen hvor det tidsforsinkes, før det sildrer videre til taksluker og rørsystem, til infiltrering i grunnen eller annen overvannshåndtering.

Men hva skjer når taket fryser?


Dette er temaet for masteroppgaven til Li Li, ved NTNU. I arbeidet med masteroppgaven sin har han fått veiledning av Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. Øvrige samarbeidspartnere er Sintef og Klima 2050.

Forsket frosset tak

Li Li har studert på Institutt for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i syv år, og er motivert av muligheten for å være med på å skape nye løsninger og produkt. Fordrøyende tak kjente han knapt til før han startet på studien. Han hadde sett grønne tak, dette kalte han for «tak med gress» og hans tanke rundt dette var at takene var beplantet av visuelle årsaker.

Li Li har levert sin masteroppgave knyttet til effekten av grå tak, belagt med Plaza, om vinteren.

– Jeg ble virkelig fasinert da jeg forsto at taket kan være med på å håndtere overvann, forteller Li Li.

Under arbeidet med masteroppgaven har han dokumentert hvordan tak belagt med knust Leca og betongstein, Plaza lett, oppfører seg om vinteren.

Hva skjer når det er frost i det fordrøyende laget under betongsteinen?

Hva skjer når det kommer mye snø fort? Og hvordan påvirker det fordrøyende taket avrenningen i styrtregn, fremfor når det regner sakte?

– Hva vet vi nå?

– Jeg har dokumentert at det fordrøyende grå taket tidsforsinker nedbøren også under frost. Når Leca-laget er frosset vil forsinkelsen faktisk forsterkes, avslører  han.

Bildet viser vannpåvirkning på taket, i forbindelse med Lis forskning. Foto: Li Li.
Laboratorieforsøk for å se og dokumentere hvordan vann beveger seg i knust Leca.

I arbeidet sitt har han studert resultater fra taket på Høvringen. I tillegg har Li Li gjennomført laboratorieforsøk i Vassbygget på NTNU. Der fylte han blant annet gjennomsiktige rør med knust Leca, fylte på vann og la det i fryseren. Senere tilførte han vann til den dypfryste Leca-massen.

Testen dokumenterte det tallene fra Høvringen viste. Når nedbøren treffer taket og siver ned i den knuste Lecaen, bruker det tid på å smelte det frosne laget. Det vil være plass for vannet å sive gjennom Lecaen. Men fordi vannet først må smelte det frosne laget, vil fordrøyningseffekten forsterkes.

Det virker bedre

– Jeg har sammenlignet det grå taket med tradisjonell taktekking. På et asfalt-belagt tak vil nedbøren renne av umiddelbart. Men på det grå taket tidsforsinkes nedbøren så mye at du får en forsinket og stabil avrenning. Det betyr svært mye for maksimum påvirkning på rørnettet, beskriver Li Li.

– Hva med snø på taket?
– Når snøsmeltingen starter vil det på et tradisjonelt, sort tak som regel skje raskt, og så renner vannet ned umiddelbart. På grå tak foregår smelteprosessen betydelig saktere. Her vil avrenningen foregå i et jevnt tempo. Dette går så kontrollert at vannet i liten grad påvirker kapasiteten i det eksisterende rørnettet.

– Hva betyr dette i praksis?
– Det betyr blant annet at hvis du har 15 bygninger belagt med grått tak fremfor tradisjonell sort taktekking, så vil fordrøyningseffekten på takene samlet utgjøre en betydelig forskjell. Det kan for eksempel bety at det eksisterende rørnettet vil være i stand til å håndtere en fremtidig økt nedbørsmengde, fordi avrenningen foregår så sakte, forklarer Li Li.