Herlighetsfaktorer og muligheter

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, er over. Vi har lært, blitt inspirert og sett nye muligheter. To begrep kommer til å henge igjen; «herlighetsfaktor» og «separering heavy pluss.»

Ordene ble brukt av henholdsvis Louise Fiil Hansen, tegnestueleder SLA i Oslo og Dag Tobiassen, seksjonsleder i Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Louise Fiil Hansen arbeider med utvikling av store klimatilpassede byrom og landskap, med utgangspunkt i betydningen av klimatilpasninger.
– Det handler om å overleve, men vi skal også leve og ha det godt. Derfor tar vi utgangspunkt i nytteverdi og herlighetsverdi, innledet hun sitt foredrag.

Med begrepet herlighetsverdi oppsummerte hun på sett og vis ett av de gjennomgående temaene på konferansen; vann representerer betydelige muligheter. Det gjør klimatilpasningstiltakene også. De kan blant annet øke det økologiske mangfoldet, og gi nye og bruksvennlige byrom både på bakken og på tak.

«Seprarering ligh» er et begrep som benyttes om renovering av avløpsnettet, hvor en fremfor å grave opp og erstatte en dyptliggende fellesledning, reduserer overvannsmengden som tilføres denne. Det kan gjøres ved å montere en ny, grunn ledning og samle tak- og veivann inn i denne.

I Posebyen, bydelen som rommer den gamle trehusbebyggelsen i Kristiansand, renoveres ledningsnettet. Planen var en form for separering light. Under sitt engasjerende foredrag forklarte Dag Tobiassen hvordan de har tatt i bruk Qmax Storm rørene, men nå gjennomfører et prosjekt som snarere handler om «separering heavy pluss».

Før kveldsarrangementet fikk de deltakerne som ønsket det besøke utstillingen og test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Disse foredragene, og de andre, blir lagt ut på stormaqua.no. Med tiden blir flere av dem også presentert i Eureka og andre fora.

Siste bolk var viet innovasjon. Blant suksesskriteriene for vellykket innovasjon er pilotprosjekt. Storm Aqua er involvert i flere.

Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF-Byggforsk og leder for Klima 2050 snakket om innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekt, og viktigheten av konstruktivt samspill.

Siste foredrag var ved Christen Ræstad, sivilingeniør fra eget firma. Han snakket, som vanlig engasjert, om holdninger, regelverk og mulighet for innovasjon og nytenkning knyttet til kommuner.


Som i fjor var det satt av god tid til pauser og samtaler mellom foredragsøktene.

Planleggingen av Klimatilpasningsdagene 2018 er startet. Vi gleder oss. Vi håper dere der ute gjør det samme. Velkommen igjen om ett år!