Klimatilpasningsdagene 2017; her er presentasjoner fra konferansen

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, samlet 150 representanter fra ca. 60 ulike virksomheter.

Klimatilpasningsdagene er en årlig konferanse som arrangeres av Storm Aqua AS. Konferansen er konsentrert om praktiske løsninger for disponering av overvann, og henvender seg til alle som arbeider med dette tema.

Årets konferanse samlet representanter fra de fleste grupper som arbeider med disponering av overvann; kommuner og kommunale selskap, statlige organisasjoner, utbyggere, konsulenter, arkitekter og landskapsarkitekter, entreprenører og leverandører. Det ble en konferanse med stor grad av tverfaglighet.

Temaet ble presentert gjennom 20 foredrag. Arrangørene hadde, i år som i fjor, lagt godt til rette for diskusjonsrunder etter hovedbolkene, samt samtaler i pausene.

Her er en oversikt over presentasjonen, samt lenker til foredrag;

1. Velkomst og praktisk informasjon ved møteleder sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma. Les her, foredrag 1.

2. Klima og virkemidler, en nasjonal oppgave og en mulighet ved Kristin Halvorsen, administrerende direktør i Cicero. Les her, foredrag 2.

3. Klimatilpasning i en storby-region som er kjent for å lenge ha arbeidet med overvannsproblematikk, ved Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune. Les her, foredrag 3.

4. Implementering av Lokal Overvanns Disponering i regulering og tekniske planer ved Kirsten Vike, senioringeniør i avdeling VAR I Sandnes kommune. Les her, foredrag 4.

5. Ekstremvær og flomveier -konsekvenser for veiene, ved Christen Ræstad, eget firma. Les her, foredrag 5.

6. Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM ved Oddrun Hagen, prosjektleder for BREEAM Communities i Norge. Les her, foredrag 6.

7. Utvikling av store klimatilpassede byrom ved Louise Fiil Hansen, tegnestueleder SLA Oslo. Les her, foredrag 7.

8. Utnyttelse av ledige byrom til gode taklandskap ved Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Les her, foredrag 8.

9. Eksempler på lokal overvanns disponering i tette bebyggelser ved Erling Holm, eget firma. Les her, foredrag 9

10. Økt biologisk mangfold med grønne tak og grønne vegger, ved Bengt Tovslid, salgsansvarlig i Bergknapp. Les her, foredrag 10.

11. Fordrøyende bruksrom på tak ved Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge og Rune Egeland, daglig leder i Multiblokk. Les her, foredrag 11.

12. Innovasjon innen blå-grønne løsninger ved Edvard Sivertsen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050. Les her, foredrag 12.

13. Forståelse for grunnforhold – et fundament for planlegging av overvannssystemer, ved Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI. Les her, foredrag 13.

14. Infiltrasjonssystem på Stangeland Arena ved Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. Les her, foredrag 14.

15. Håndtering av veivann, blant annet i Eidsvolls gate i Sandnes ved Torstein Dahle, fagansvarlig for veier i Sandnes kommune. Les her, foredrag 15.

16. «Separering light» i Sandnes og Kristiansand ved Odd Arne Vagle, senior rådgiver i Sandnes kommune og Dag Tobiassen, seksjonsleder i Ingeniørvesenet I Kristiansand kommune. Les her, foredrag 16. Og her:

17. Rehabilitering av Lyngdal sentrum, ved Per Møller-Pedersen daglig leder i Storm Aqua. Les her, foredrag 17.

18. Planlegging, bruk, drift og vedlikehold av permeable dekker i bystrøk ved Rene Kierstein, daglig leder i Stein og Veg. Les her, foredrag 18.

19. Robær og Flettemuren, gode løsninger for lokal vanndisponering, ved prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune og Bengt Borsheim i Urban Natur.

20. Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering ved Per Møller-Pedersen, daglig leder I Storm Aqua og Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for Klima 2050. Les her, foredrag 20. Og her:

21. Innovasjon og nytenking i kommunene – holdninger, regelverk og muligheter ved Christen Ræstad, sivilingeniør i eget firma. Les her, foredrag 21.