Levende vann, bymiljø og blå-grønn trivsel!

Vi må bort fra oppfatningen om at vann er et problem. Vann er en enestående ressurs, og vi er i hovedsak velsignet med det i rikelige mengder. Det er de tradisjonelle måtene våre for å håndtere overvann på som må endres.

Gode utearealer og -bomiljø var temaet da Grønn By i Stavanger inviterte til frokost og foredrag i et nesten propp fullt Selvåg Gartneri i slutten av november. Bakgrunnen er oppdateringen av kommuneplanen i Stavanger og regionalplanen for Jæren. Grønn By samlet foredragsholdere som fortalte om faktorer som skaper utearealer folk vil oppholde seg i.  Vi fikk se hva som skal til for at uteareal kan bidra til samhold og gode nabolag, på tvers av generasjonene.

Vann er sentralt, vann skaper liv. Vann i kombinasjon med natur, ikke i form av stiv park, men levende grønn natur, har en avgjørende påvirkning på lokalmiljøet, mennesker, natur og dyreliv. Det er ingen overraskelse. Det man kan undres over er at vi så langt har arbeidet for å fjerne vannet fra overflaten.

En kastrert park

Første foredragsholder, landskapsarkitekt Rainer Stange, er partner i og grunnlegger av Dronninga Landskap. Mannen er oppvokst i levende vestfoldlandskap, elsker rennende vann og bruker norsk natur som utgangspunkt for arbeidet sitt.

Det var stor interesse under foredragene arrangert av Grønn By.

I foredraget fortalte han om to prisbelønte prosjekt i regi av Dronninga Landskap. En leilighetsblokk, Ullevål Tårn i Oslo, hvor 32 leiligheter er bygget inn i et levende grønt landskap. Det andre, Bjerkedalen Park, hvor et goldt og vindutsatt slettelandskap er omskapt til grønn oase, yrende av liv gjennom et bymiljøprosjekt som har forandret livet til mennesker i Groruddalen.

– Det vi fant i Bjerkedalen var en kastrert park der bekken var borte. I prosjektet åpnet vi opp for bekken igjen og skapte en ny dal med turveier, broer, naturlige lekeplasser som tiltrekker barn, møteplasser og idrettsområde. Alt innen nærhet for de mange beboerne. Tilbakemeldingene har vært svært positive, folk sier at livet har totalt endret seg til det bedre, fortalte Stange.

Levende, klukkende, rennende vann

I prosjektet ble Hovinbekken åpnet etter over 50 år i rør. Den renner nå åpen i 300 meters lengde og tar opp 15 m høydeforskjell. Stryk, kulper og småfosser, skaper leveområder for fisk i et økologisk basert prosjekt. En grønn kanal med trapper og sittekanter ned til vannet er anlagt ved kaféplassen. Det er også anlagt en badedam med svømmedybde. I prosjektet er det mye inspirasjon og lærdom å hente. Les mer på hjemmesiden til Dronninga Landskap.

Vi vil gjerne få takke Rainer Stange og Dronninga Landskap for at vi fikk lov til å benytte bildet øverst i artikkelen. Det er deres, og motivet er fra Bjerkedalen Park.

Robust og velfungerende

– Vi synes det er flott at oppmerksomheten vendes mot gode utearealer og bomiljø hvor vann er en ressurs og ikke et problem. Som leverandør innarbeider vi dette i utviklingen av gode verktøy for overvannshåndtering. De omfatter både tekniske og naturbaserte løsninger, som legger til rette for at levende vann kan bli en del av bymiljøet samtidig som de bidrar til at infrastrukturen i en by skal være robust og fungere godt, sier daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen.

«Hva kan vi gjøre i fellesskap for å lage bedre uteområder og bomiljø? » Det var tema for Grønn frokost i Selvåg gartneri i november.

Godt belyst trivselstema

Ketil Dybvig, landskapsdesigner hos Prosjektil AS, snakket om «Namatakato-faktorene i det offentlige rom». NA står for natur, MA for mat, TA for tak, KA for kapital og verdier, TO for toaletter. Ifølge ham er dette faktorer som utgjør et vellykket uteområde. Gareth Doolan, seniorrådgiver i planavdelingen i Rogaland fylkeskommune, tok opp temaet «Gode uterom – gode steder», mens Kaj Lea, sivilarkitekt i Stavanger kommune, holdt foredraget «Attraktiv by = meningsfylte byrom». Også utbyggerne var representert, ved Østerhus-gruppen og Kruse Smith AS. De la frem utbyggernes tanker om hvordan det skapes gode uteområder. Den engasjerende foredragsrekken ble avsluttet av hageentusiast, ildsjel, energibunt og journalist Margunn Ueland, som viste hvordan hun har etablert en naturperle à la Edens hage, ut av det som var en forfallen lekeplass.

Grønn frokost ble arrangert av Grønn By i samarbeid med Kruse Smith AS, Øster Hus, Prosjektil, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Foredragene var formet for utbyggingsselskaper, arkitekter, entreprenører og prosjekteringsselskaper, planavdelingene i kommuner og fylkeskommunen, politikere og andre by- og tettstedsentusiaster.