LOD beskrevet nesten uten ord

En forutsetning for utbyggingen av fotballhallen Stangeland Arena var at overvannet ble håndtert på egen tomt.

Tomten var ikke den enkleste å gi seg i kast med; grunnvannet står usedvanlig høyt og tomten ligger nederst i en bakke. Om ikke det skulle være nok, så vender den mot et område som nesten kan kategoriseres som myr.

Storm Aqua utformet funksjonell lokal overvannsdisponering (LOD) bassert på det grunne avrenningssystemet Qmax Stormslisserenner og et permeabelt dekke av Plaza. «Verktøyene for overvannsdisponering» er levert av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk og prosjektet er tidligere omtalt i flere artikler, samt i en egen prosjektpresentasjon.

Denne skissen beskriver prinsippet nesten uten ord.

Og her er en film fra anleggsperioden.

Med SkjævelandMultiblokkStorm Aqua og Stangeland Maskin AS.