Måling for faktabaserte avgjørelser

Forutsetning for å gjennomføre riktige tiltak, er kunnskap om her-og-nå-situasjonen. Derfor tilbyr Storm Aqua bistand til måling.

Bildene er fra Paradis i Stavanger, hvor Storm Aqua nylig monterte måleutstyr i en kum på en fellesledning. Kummen står i vegbanen, sensoren er senket ned i vannstrømmen og er montert på en brakett, som er festet i kumveggen. Registrert data overføres via en kabel som er ført gjennom en stikkledning til en ordinær sandfangkum i fortauet, derfra opp til senderen i et skap. Over skapet står en målestasjon for nedbør.

Fra v. m hvit hjelm: Skjævelandsjåfør Ståle Andre Skaalevik, bak ham Lars Møller-Pedersen og stående med sort caps Per Møller-Pedersen, begge fra Storm Aqua, på kne ved kummen Geir Lillebø fra Skjæveland.

Verifiserer modell

I tillegg til denne målingen, skal Storm Aqua plassere ut tilsvarende stasjoner på Sunde og Hinna. Bakgrunnen for tiltaket er behov for kvalitetssikring.

– Stavanger kommune har utarbeidet en modell for hele kommunens ledningsnett. Data fra målingene skal benyttes for å kontrollere om modellen stemmer med virkeligheten.
I denne sammenheng registrerer vi volum vannmengde, hastigheten på vannet og hvor fort vannet dreneres vekk etter flomtopper, forklarer Lars Møller-Pedersen, fra Storm Aqua.

Målestasjonene skal stå noen måneder på hver lokasjon, og så flyttes. Informasjonen som innhentes sendes via mobilnettet til Storm Aqua, hvor dataene behandles.

– Kundene vår kan også få tilkoblingstilgang og hente ut informasjonen direkte. Målingene og visningen kan skreddersys, slik at dataen målingen gir og hvordan den vises tilpasses etter kundens ønske og mål, beskriver han.

Krever kunnskap

Måleutstyret er mobilt og uavhengig av strømnettet.
– Vi benytter gjennomprøvd utstyr fra anerkjente leverandører av måle- og loggeutstyr, og har utviklet fleksible løsninger for montasjen og registreringen av dataen. Tidvis benyttes utstyret under krevende forhold. Det er avgjørende å ha robusthet og kvalitetssikring i alle ledd, for å være sikret riktig resultat, forklarer Møller-Pedersen.

Storm Aqua bygger opp en utstyrspark, og bistår kommuner og konsulentselskap med måledata.

Selskapet bygger opp full maskinpark for å dekke alle aktuelle behov. Kunder er kommuner, konsulenter og andre som har behov for denne type faktabasert data.

Selv om måleutstyr er tilgjengelig  for alle, er dette langt fra plug and play.

– Vi opplevde tidlig at det ikke bare er å kjøpe dette inn og ta det i bruk. Det finnes et vell av utstyr, derfor er det krevende å finne frem til det riktige. Kvaliteten på utstyret er i rivende utvikling, teknologien blir fort utdatert og en må ha erfaring for å arbeide frem den optimale løsningen for hvert enkelt prosjekt, forklarer han.

For flere formål

Noen ganger er det nyttig å foreta målinger av førsituasjonen, slik at en kan dokumentere følgene av et nytt anlegg. Resultat fra måling av her-og-nå-situasjon er viktig datagrunnlag for prosjektering av nye anlegg. Mens infiltrasjonsmåling og måling av grunnvannstand for eksempel kan være helt avgjørende når en vurderer om infiltrasjon er en aktuell måte å håndtere overvannet på.

  • Via kummen på fellesledningen er en sensor ført ned i vannstrømmen i røret. Fra kummen har Storm Aqua strekt en kabel til skapet, som står mellom vegbanen og fortauet. Der er også en målestasjon som registrerer nedbørsmengden.
  • Denne enheten er batteridrevet, et alternativ er solcelledrift.
  • Målingene er ikke begrenset til nivå og hastighet. Storm Aqua kan også utføre grunnvannsmålinger, overvåke grunnvannsnivå eller måle strømningene i en elv, for eksempel.

Her kan du lese mer om Storm Aquas tilbud til kunder, innen måling og dokumentasjon.

I en kum i vegen har Storm Aqua montert en sensor som registrerer vann-nivå og –hastighet. Målingene er ikke begrenset til nivå og hastighet. Storm Aqua kan også utføre grunnvannsmålinger, overvåke grunnvannsnivå eller måle strømningene i en elv, for eksempel.