Masteroppgave på Testfeltet

Måleresultatene fra Testfeltet inngår i masteroppgaven til student Jens Trandem. Resultatene legger han frem ved NTNU i juni.

Student Jens Trandem har fått tilgang til alle måledata fra Testfeltet hos Multiblokk, som Storm Aqua har ansvaret for å drifte. Måledataene er fra permeable dekker, infiltrasjonskummer og fordrøyningsmagasin. I tillegg er det værdata og temperaturdata fra grunnen. Måleresultatene skal han systematisere og analysere som en del av masteroppgaven sin. Det er blant annet en oppgave å beregne infiltrasjonskapasitet til de permeable dekkene og etter hvert også til infiltrasjonskummene; data som er etterspurt til prosjekteringsarbeid.

Masterstudent Jens Trandem ved NTNU bruker måledata fra Testfeltet i Masteroppgaven sin.

– Jeg har akkurat begynt. En del av masteroppgaven min blir også å sammenligne resultatene fra Testfeltet med resultatene fra internasjonal forskning for å se om andre gjør tilsvarende målinger. Så skal jeg presentere forskningsdataene og Testfeltet i forhold til eventuelt sammenlignbare resultater fra utlandet, forklarer Trandem.

Vannforsyning og avløpsteknikk
Masteroppgaven skal han levere ved NTNU i Trondheim 10. juni. Han har besøkt testfeltet i Sandnes, men selve masterarbeidet utføres i Trondheim.

Jens Trandem kommer fra Ås i Akershus, og er nå inne i siste semester av det fem-årige masterstudiet Bygg- og miljøteknikk. Studieprogrammet har fire studieretninger: Bygg og anlegg, konstruksjon, vann og miljø samt veg, jernbane, transport og geomatikk. Han valgte studieretningen ”Vann og miljø”, med Vannforsynings- og avløpsteknikk som hovedretning.

Fremtidsrettet faggren
– Hvorfor valgte du denne hovedretning?
–Under studiene arbeider vi med fordypning i ulike retninger. Da vi kom til vann og miljø opplevde jeg dette som et spennende fagfelt. Derfor valgte jeg å vå videre i denne retningen. Underveis oppdaget jeg at det er mange viktige faktorer under bakken, ting vi ikke ser, og jeg opplever det som utfordrende og givende å regne på dette også. I tillegg kommer forhold knyttet til klimaendringer og økt overvannsproblematikk. Dette er virkelig interessante tema, i tillegg er det gode muligheter for jobb etterpå innen denne faggrenen, understreker Jens Trandem.

Professor i VA-systemer ved Institutt for Vann- og miljøteknikk, Sveinung Sægrov, er veileder på oppgaven. Her fra et besøk på Testfeltet.

Permeabel belegningsstein
Professor i VA-systemer ved Institutt for Vann- og miljøteknikk, Sveinung Sægrov, er veileder på oppgaven. Det var han som presenterte ulike temaforslag, deriblant prosjektet på Testfeltet for Storm Aqua, og som formidlet kontakten.

– Prosjektet på Testfeltet dreier seg om overvann og effekten av permeable dekker er et viktig tema. Dette opplever jeg som spennende. I tillegg lå alt til rette for et godt samarbeid med Storm Aqua. Derfor valgte jeg dette temaet for masteroppgaven min, forklarer student Jens Trandem ved NTNU.