Med I-Front på besøk

I-Front er et klimatilpasningsnettverk som består av elleve av de største byene i landet. I går og i dag deltar representanter fra kommunene, sammen med representanter fra Miljøverndirektoratet, på I-Front-samling i Stavanger-Sandnes.

Tema for samlingen er overvannsdisponering og ROBÆR-prosjektet, som Storm Aqua er delaktig i. Vertskap er ROGBÆR ved Hugo Kind i Stavanger kommune.

Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, beskrev infiltrasjonsløsningen på Stangeland Arena for I-Front-deltakerne.

Innledningsvis ble ROBÆR presentert av Arne Sæbø og Hans Martin Hanslin fra Nibio, samt Kirsten Vike fra Sandnes kommune.

Like etter fikk daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, presentere helhetlige overvannsløsninger basert på optimal kombinasjon av naturlige og mekaniske virkemidler. Det gjorde han gjennom en beskrivelse av infiltrasjonssystemet på Stangeland Arena.

Senere gikk ordet til Bengt Tovslid fra Bergknapp AS, som fortalte om muligheter og problemstillinger ved grønne tak.

Den første dagen ble avsluttet med befaring i Stavanger sentrum. Dagen i dag startet med befaring på Stavanger kommunes ROBÆR-prosjekt Emmaus, et anlegg som kombinerer overvannshåndtering med grøntdrag. Så gikk turen til Sandnes hvor det blir befaring på flere av prosjektene Storm Aqua har vært involvert i; i Eidsvollgate, i sentrum og på Kleivane.

Før lunch blir det presentasjon av: «Erfaring med klimamål og klimatilpasning i strategiske planlegging i Britiske kommuner, ved Parul Khandelwal og presentasjon av «Erfaring med bærekraftig overvannshåndtering i Storbritannia», ved Graham Fairhurst. Så står Miljødirektoratet for en foreløpig oppsummering og avslutning før deltagerne besøker Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, ved Storm Aqua og Skjæveland Gruppen. Også Bergknapps plantefelt blir viet et besøk før samlingen avsluttes.

Vi opplever det som ganske storartet å få bidra med så omfattende innspill i løpet av I-Front-samlingen, og vet at denne former for nettverksmøter er meget fruktbare.

Stangeland Arena er et meget godt eksempel på effektiv infiltrasjon og grunn overvannsløsning. Dette ble presentert av Per Møller-Pedersen, daglig leder av Storm Aqua, under I-Front-samlingen i Stavanger og Sandnes.