Ny masteroppgave på Alma Regnbed

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave.

Nå arbeider NTNU-student Anwei Sun på en ny Alma-master. Denne er knyttet til effekten av Alma regnbed i et drenerende dekke.

Den praktiske delen av forskningen ble utført på test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, i begynnelsen av mai i år. Feltet er i stadig utvikling, og det ble tidligere i år montert et regnbed i det nord-østlige hjørnet. Regnbedet er plassert i et avgrenset felt, belagt med et drenerende dekke av Borg gressarmeringsstein fra Multiblokk.

Her er en annen artikkelen om forskning på Alma regnbed.

Simulerte nedbør

Anwei Sun har under tidligere besøk i Sandnes gjort seg kjent med andre regnbed, med permeable dekker og betongfabrikkene hos Multiblokk. Før eksperimentene registrerte hun blant annet væskeinnholdet i vekstmassen i regnbedet og i det permeable dekket, og la all informasjon inn i en modell. Noe informasjon ble også hentet fra tidligere studier.

Eksperimentene ble gjennomført ved at hun tilførte gitt mengder vann til regnbedet. Vannmengden simulerte ulike reelle nedbørsmønster. Vann-nivået i og utenfor bedet ble målt ved gitte intervaller. Det regnet litt de to dagene eksperimentet ble gjennomført, men aldri så mye at hadde betydning for det endelige resultatet, eller på andre måter ble en utfordring.

Anwei Sun dokumenterer kapasiteten i regnbedet og det omliggende permeable dekket.

Regnbed med overløp

– I regnvær faller nedbør direkte både på regnbedet og på det permeable dekket, mens den generelle avrenningen kun vil gå inn i regnbedet. Der infiltreres nedbøren gjennom vekstmediet, og vil samle seg på jordoverflaten hvis innstrømningsintensiteten er høyere enn den potensielle infiltrasjonshastigheten, beskriver studenten.

Det infiltrert vannet kan magasineres i vekstmediet og opptas av planter. Dersom vann-nivået når oppe til overløpsrøret, vil vannet bli ledet til fordrøyningskammeret i bunnen av regnbedet, gjennom overløpsrøret. Dersom også kapasiteten på fordrøyningskammeret er nådd, og det fortsatt tilføres nedbør, eller overløpshastigheten er lavere enn tilstrømningshastigheten, vil vannet stige opp og til slutt renne ut og over til det permeable dekket, forklarer Anwei Sun.

I masteroppgaven sin utarbeider hun en modell som kan benyttes til kapasitetsberegning.