Økt kapasitet hos Storm Aqua

Storm Aquas oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Nå er staben utvidet.

Lars Møller-Pedersen, og ja, han er sønn av Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, begynte å arbeide hos Skjæveland og Storm Aqua i august. For Storm Aqua har han ansvar innen måleprosjekter og pilotprosjektet for rensning av veivann, dokumentasjon av Alma regnbed samt modeller for ulike produkter og systemer. Hos Skjæveland blir arbeidet hans knyttet opp mot analyse i forbindelse med til produksjonsprosesser.

– Hva er motivasjonen din for å arbeide i Skjæveland Gruppen?
– Det er spennende å få mulighet til å bli med på å påvirke utviklingen innen dette viktige feltet, svarer han.

Med miljøaspekt

Lars Møller Pedersen deltok på Klimatilpasningsdagene i fjor, i forbindelse med målearbeid han hadde gjort.
– Jeg opplevde både foredragene og konferansen som svært interessant, og ser virkelig frem til dagene i år, forklarer mannen.

Erfaringen og utdanningen hans er bred. Lars har en bachelor i midtøstenkunnskap og en master i historie fra Universitetet i Bergen. Han arbeidet en periode som assisterende butikksjef, og startet i 2011 på en ingeniørutdanning innen subsea drift og vedlikehold ved Høgskolen i Bergen. I 2014 ble han ansatt som ingeniør hos Aker Subsea. I etterkant av oljenedturen, i 2016 bygde han på med en master i energi. Den var han ferdig med sommeren 2018. Nå har han arbeidet i Gasnor i Bergen i ett år, før han nå startet i prosjektlederstillingen hos Skjæveland og Storm Aqua i august.

Energi-kompetansen hans, som han fikk gjennom masterstudiene, er en maskin-relatert utdanning. Stikkord derfra er miljøaspekt, energieffektivitet knyttet til utslipp, samt drift og vedlikehold.

– Dette er tema som er svært relevante for arbeidet jeg skal gjøre her, og jeg gleder meg virkelig sier han.

De som deltar på Klimatilpasningsdagene 24. og 25. september 2019 møter Lars Møller-Pedersen allerede der.