Overvannshåndtering i trafikksammenheng

Rogaland Trafikktekniske Forening valgte å legge et av sine lunsj-seminar til Storm Aqua.

Den 6. juni besøkte om lag 25 medlemmer av foreningen, i hovedsak ingeniører og rådgivere fra Statens vegvesen, kommuner og annet, Storm Aqua.

Daglig leder Per Møller-Pedersen hadde hovedansvaret for omvisningen og presentasjonen av kompetanseselskapets helhetlige arbeide. Han valgte å legge vekt på overvannshåndtering relatert til bruk og utforming av arealer i forbindelse med trafikk. Rensing av veivann, infiltrasjon av veivann og grunnvannsføring var blant temaene som ble behandlet.

Gjestene fikk også full omvisning på testfeltet. Det er det blant annet benyttet et permeabelt dekke i en ekstrembelastet veistrekning.


Rogaland Trafikktekniske Forening besøkte testfeltet i forbindelse med et lunch seminar i juni 2016.