Overvannsløsninger; teori og praksis

Teoretisk kunnskap er verdifull. Men å se konkrete løsninger og produkter i virkeligheten gir avgjort en merverdi. Nylig besøkte Asplan Viaks Vann- og miljøavdeling Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Befaringen var avslutningen på årlige fagdager for deltakere fra Asplan Viaks kontor over hele landet. Besøket ble blant annet organisert av Anette Kveldsvik Desjardins, fagansvarlig for gruppen VA-utredninger og forvaltning, og Sandnes ble valgt av flere årsaker.

Det var vått da 140 av Asplan Viaks omlag 200 ansatte i Vann- og miljøavdeling besøkte Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Men hva kunne passe bedre, når temaet er overvann?

Interessante mål

– Vi ønsker å besøke destinasjoner som er interessante for flere faggrupper. Asplan Viak har hatt et omfattende arbeid knyttet til prosjekteringen av Ivars (Interkommunal vann, avløp og renovasjon i Stavanger-regionen) vannbehandlingsanlegg på Langevatn. Ivar har også andre anlegg som er interessante for oss. I tillegg har vi kontor i Stavanger, og vi arrangerer gjerne fagdager i områder hvor vi er lokalisert. Dessuten er det flere av oss som kjente til Storm Aqua-relaterte prosjekt og gjerne ville se disse, beskriver hun.

Temaet for gruppen VA-utredninger og forvaltnings fagdager var overordnede planer, med vekt på overvann, klimaendringer og modellering.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, ble invitert til å holde et foredrag knyttet til Storm Aquas arbeid og konkrete løsninger. Han tok også deltakerne på befaring til Stangeland Arena samt Test- og demonstrasjonsfeltet.

Gjenkjente Alma

Blant deltakerne på fagdagen var VA-ingeniør Anine Drageset. Hun avsluttet sitt studie ved NTNU i 2018. Under studiene tok hun initiativ til etableringen av Ovase.no, som nå utvikles for å bli en felles nasjonal kunnskapsportal for overvann. Målet med Ovase er å samle overvannsinformasjon på ett sted, for å støtte utviklingen mot bærekraftig og robust overvannsinfrastruktur i Norge. Nå har Klima 2050 overtatt ansvaret for portalen. Planen er at eierskapet skal overlates til en annen aktør i god tid før prosjektperioden til Klima 2050 utløper.

Da Anine Drageset, som nå bor i Bærum og arbeider i Sandvika, besøkte Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, kjente hun umiddelbart igjen det prefabrikkerte regnbedet, som er montert i et utvidet regnbed av permeabelt dekke.

– Det var kjempegøy å se regnbedet «live.» Jeg har bare sett bilder tidligere, de ble sikkert tatt like etter at bedet bar planten til. Nå er det jo blitt veldig fint!

Hun stråler av begeistring.

Til h. VA-ingeniør Anine Drageset da Asplan Viak besøkte Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Engasjerte fagpersoner

Drageset begynte hos Asplan Viak like etter studiene, arbeider med overvann og har vært involvert i alt fra overvannshåndtering i reguleringsfase – hvor det i hovedsak handler om å kartlegger flomveier og foreslå områder og tilnærming til overvannshåndtering, til igangsettelsesfasen hvor arbeidet består i å detaljere konkrete løsninger, ofte i samarbeid med LARK.

– Det er stas å få jobbe i et firma som har tyngde på plan, landskapsarkitektur og tverrfaglig samarbeid, og i en gruppe som er sterke på overvann i tidlig fase. Jeg får også delta i arbeid med hovedplaner og temaplaner for overvann, hvor vi kan ta tak i overordnede tema. Arbeidet inkluderer risikovurdering av kritiske punkt i vassdrag og kartlegging av flomveier gjennom bebyggelse for å foreslå risikoreduserende tiltak.

Anine Drageset gjenkjente Alma regnbed fra bilder, og satt stor pris på å få se det live.

– Det høres ut som om du har fått arbeide bredt med temaet?

– Ja det får jeg, både tidligfase og helt frem til tiltak, og det er virkelig spennende, forteller hun. Jeg håper også å få anledning til å følge opp LOD i anleggsfasen, da bransjen for tida opplever en del «barnesykdommer» i anleggelsen av LOD.

God kommunikasjon ser ut til å være viktig framover, for eksempel ved å ha møte før anleggelse med utførende, prosjekt/byggeleder og prosjekterende, hvor det kan gjøres tegningsgjennomgang for utomhusområdene og planlagt LOD.

– Ja det høres nyttig ut. Hva fikk du ut av fagdagen?
– Den var kjempebra. Jeg ble inspirert og motivert, og lærte mye. Per beskrev konkrete løsninger og ga en god oversikt introduksjonsvis. Det var nyttig å både få foredraget med ham, og så få se ulike overvannsløsninger i praksis på omvisningen. Det er viktig og gøy at miljøet har så engasjerte fagpersoner som ham. Det med leverandørutvikling er også kjempeviktig. Vi trenger standardløsninger som er testet og dokumentert, – forskjellige løsninger som kan oppfylle ulike behov, og som vi konsulenter kan anbefale etter kundens, brukernes og prosjektets behov, sier VA-ingeniøren.

Utbytterikt besøk

På Test- og demonstrasjonsfeltet satte hun også pris på å få se de andre overvannsproduktene til Skjæveland i full størrelse. Tidligere har hun kun sett de på produktdatablad.

– I etterkant oppsto spennende faglige diskusjoner, blant annet knyttet til bruk av regnbed i boligprosjekt. Det er virkelig utviklende og lærerikt å få nye impulser og ideer, og så diskutere muligheter og utfordringer med andre, forklarer hun.

Også Anette Kveldsvik Desjardins har fått flere positive tilbakemeldinger i etterkant.

– Flere forteller at de er enige i måten Storm Aqua jobber og tenker på, og for meg ble dette veldig nyttig. Det finnes mange muligheter som vi ikke hadde oversikt over fra før, og det er viktig å kjenne til disse for å kunne anbefale dem til kundene våre.  Det er også en fordel at Per er engasjert og dyktig, og kombinerer teori med praksis ved å beskrive prosjekt og produkt først, og så vise de til oss.

Stangeland Arena lot seg realisere gjennom grunne overvannsløsninger Dette bildet er fra en befaring under Klimatilpasningsdagene 2019.