Per løser utfordringer

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, har løsninger og verktøy for overvannshåndtering. Men hvem er han? Og hva kan han gjøre for deg?

Ting henger sammen, innen overvann– og i livet. Det er ikke tilfeldig at Per Møller-Pedersen arbeider med overvannsdisponering. Han er utdannet geolog. Da han fikk vann i kjelleren sin, på grunn av underdimensjonert offentlig ledningsnett – tre ganger og i to ulike hus, forsto han at noe var riv ruskende galt.

Geologen, som ser ut til å ha et ekstra gen for å løse utfordringer, etablerte et selskap for å arbeide med vannproblematikk. Senere ble han kjent med Skjæveland og Multiblokk. Nå leder han Storm Aqua, kompetanseselskapet som hjelper til med planlegging av overvannsløsninger.

Storm Aqua bistår med måling og dokumentasjon, arbeider aktivt med forskning og utvikling, og tar i tillegg ansvar for kompetanseheving. På bildet over sitter Per Møller-Pedersen forresten i et fordrøyningsmagasin, med innlagt lys. Magasinet er på test- og demonstrasjoonsfeltet hos Multiblokk, og du kan få se det om du kontakter ham.

Storm Aqua skal bidra til kompetanseheving innen sitt arbeidsområde. Ett av virkemidlene er Klimatilpasningsdagene, som arrangeres hver høst. Bildet er fra om visningen på test- og demonstrasjonsfeltet til Storm Aqua i 2016. Per Møller-Pedersen med ryggen mot kamera.

Gir gode råd

Det handler om praktiske løsninger. Vann skal ikke inn i kjellerne til folk.
– Vi har kunnskap og produkter som gjør at vi kan utvikle robust infrastruktur, som forebygger skader. Men ting må gjøres riktig, understreker Per Møller-Pedersen, bestemt.

Fra prosjekteringen av Stangeland Arena. Fra v. Ingve Harveland fra Sola kommune, samt Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal fra Storm Aqua.

Per hjelper rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner og offentlige instanser innen rådgivning og innspill til prosjektering, blant annet.
– Jo tidligere vi får komme inn i en prosess, jo større fleksibilitet har vi og jo større er sjansen for å kunne få til de beste og mest kostnadseffektive løsningene, forklarer han.

– Vi må være konkrete. Hva spør kunder om?
– Henvendelser handler ofte om; «Jeg har ansvar knyttet til en utbygging, hvor en forutsetning er at overvann ikke belaster det offentlige ledningsnettet. Vi vurderer permeabelt dekke, vil det virke?»

– Hva svarer du da?
– At denne type problemstillinger har vi arbeidet med i en årrekke. Vi har gjort mange forsøk, og også beskrevet konkrete prosjekt som er etablert. Vi har erfart at permeable dekker er et godt verktøy.

– Alltid?
– Det er trygt, og vi er meget komfortable med å si at permeable dekker er en del av løsningen for å håndtere overvann. Samtidig har vi erfart at vi må være aktsomme overfor mulige utfordringer. Derfor legger jeg vekt på å gi gode råd når det gjelder hva utbyggere, konsulenter eller andre må tenke på og ta høyde for.

Stangeland Arena er en idrettshall på Sola, hvor alt overvannet håndteres lokalt på tomten. En kombinasjon mellom permeable dekker og Qmax Storm gjøre dette mulig. Les mer her.

Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal arbeider sammen i Storm Aqua. Her gjennomgår de prosjekter selskapet er involvert i.

Kjenner behovene

Før overflatevannet kan slippes ned i grunnen må en kartlegge grunnens infiltrasjonsevne. Storm Aqua har eksempler på at infiltrasjon var umulig på et område av en tomt, men at en annen del av samme tomt var velegnet.

Det er også fullt mulig å lage et overvannsanlegg uten kobling til kommunalt nett. Anlegget vil fange opp og forsinke vannet, men på ett eller annet tidspunkt må vannet vekk, for å gi plass til neste regnskyll. Noen steder kan nedbøren slippes rett ned, andre steder må det eventuelt forsinkes og slippes kontrollert på det lokale nettet.

– Mulighetene og løsningene, og kombinasjonen av verktøyene som velges, avhenger av forholdene i det enkelte prosjekt. Og der har vi kompetanse, understreker han.

– Dette må gjøres riktig og i riktig rekkefølge. Derfor tilbyr vi å kartlegge hvor godt forholdene ligger til rette for de ulike løsningene, derfor gir vi helhetlige forslag til installering og prosjektering, drift og vedlikehold, beskriver Per Møller-Pedersen.

Fakta:
Løsningene må tilpasses de stedlige forholdene. Storm Aqua har kompetanse som gjør det mulig å velge riktig kombinasjon av verktøy. Selskapet kan beregne og dokumentere effektene av tiltakene. De leverer også dokumentasjon som rådgivere og utbyggere kan ta videre, for eksempel i en rammesøknad eller i forbindelse med søknad om igangsettelse.