Permeable betongdekker – konferanse i Korea

Skjæveland Gruppen, ved Multiblokk og Storm Aqua, deltok nylig på den tolvte internasjonale konferansen for betongdekker, ICCBP 2018.

Arrangementet ble gjennomført i Seoul i Sør Korea, gikk over tre dager og samlet deltakere fra hele verden. En betydelig del av deltakerne var fra Asia. Det viste seg at en stor del av foredragene rettet oppmerksomheten mot permeable dekker og overvannshåndtering, et fagfelt Multiblokk og Storm Aqua har arbeidet mye med.

Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller Pedersen, under foredraget han holdt i Seoul nylig.

Fra Skjæveland Gruppen deltok konsernleder Egil Lillebø, daglig leder Rune Egeland og markedssjef Jan Herbert Sandnsmark fra Multiblokk, samt daglig leder i Storm Aqua, Per Møller Pedersen. Han holdt foredraget: Concrete Block Permeable Pavements, A Norwegian Perspective.

I foredraget fortalte han om bruken av permeable dekker i Norge, og viste til en del praktiske eksempler. Han introduserte også konseptet Urbane Uterom, hvor taket kan konverteres til et attraktivt uterom som i tillegg fungerer som et verktøy for håndtering av overvann.

Presentasjonen ble godt mottatt og det førte til en del spørsmål og dialog i etterkant. Det førte også til at interessante kontakter ble knyttet. Deltakerne fra Skjæveland Gruppen fikk bekreftet at Skjæveland Gruppen er kommet langt når det gjelder løsninger og kompetanse innen overvannsdisponering, ikke bare i Norge men også internasjonalt.


Temaene i foredragene dekket forøvrig alt fra utfordringer knyttet til permeable betongdekker i havneområder og som veidekke på tungt belastede veier, til utforming og analyser, fugemasser, betong som kan bryte ned luftbåren forurensning i urbane områder, utviklingen av solenergiløsninger knyttet til veidekker, overflater og fremkommelighet for rullestolbrukere, metoder for å måle hvor glatte overflatene er, vintersikring og mer.

Erfaringsutveksling

I Sør-Korea har betongdekkede arealer økt kontinuerlig og kraftig de siste årene, det samme har betongsteinsindustrien. Myndighetene i Seoul har gjort et betydeligt og godt arbeid for høyne kvaliteten på gangarealer i storbyen og betongsteinsdekker benyttes i stor utstrekning.

Denne internasjonale konferansen er en del av langsiktig strategi for å diskutere og fremme teknisk og vitenskapelig utvikling knyttet til muligheter og utfordringer innen design, fremstilling og bruk av betongdekker verden over.

Et av hovedmålene er å danne en felles plattform hvor beslutningstakere, ledere, ansvarlige innen vedlikehold, brukere og forskere kan dele sine erfaringer innen blokkbelegg og konstruksjon internasjonalt. Arrangørene inviterte inn spesialister fra hele verden. I tillegg til presentasjonene fikk deltakerne mulighet til å bli med på ekskursjoner, og å besøke en utstilling med i overkant av 50 representanter fra leverandørindustrien. Her fikk deltakerne se det nyeste fra produksjons- og foredlingsteknologi, systemer for overflatebeskyttelse, samt produkt og produsenter innen mugg, farger, underlagsplater og annet.

Langsiktig satsing

CCBP står for International Conference on Concrete Block Pavements. Årets konferanse er en oppfølging av tidligere vellykkede arrangementer i San Francisco, Buenos Aires, Shanghai og Dresden. Arrangementet var tidligere internasjonalt kjent under navnet ‘PAVE’, og dette er det andre arrangementet siden tilsvarende konferanse i Dresden Tyskland, 2015. Også den deltok Storm Aqua på. Da holdt Per Møller-Pedersen et foredrag om oppbyggingen av test- og demonstrasjonsfeltet som et bygget på tomten til Multiblokk.

ICCBP 2018-arrangementet var organisert av Association of Block Pavement i Korea, med økonomisk støtte fra Metropolitan Regjeringen i Seoul og departementet for land, infrastruktur og transport, i Sør-Korea.