Pilotprosjektene i Klima 2050

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Arbeidet gjøres for en stor grad gjennom pilotprosjekt. Her er en oversikt over fremdrift og mål.

Klima 2050 har ansvar både for å arbeide med konsekvensene av ekstremvær og de gradvise klimaendringene. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Pilotprosjekt er:

  • drivere for innovasjon og for å øke samarbeidet mellom industri-, det offentlige og forskerpartnere i senteret
  • bygg eller anlegg, en avgrenset del av en bygning eller anlegg, eller knyttet opp til en prosess eller rammeverk

En «pilot» skal inneholde utvikling av ny(e) løsning(er) eller ny(e) prosess(er) og den skal utvikles og drives fram av én eller flere av brukerpartnerne i senteret. Senterets definisjon av et pilotprosjekt er beskrevet på engelsk her. Der er det også etablert web-faner som formidler mål, deltakere, innovasjonspotensial og læring for sentrale og pågående pilotprosjekt.

Etableringen av forskningstaket Høvringen med Plaza Dren, i samarbeid med Klima 2050.

Skjæveland Gruppen er partner i tre av pilotene:

Nedenfor er den fulle oversikten over pilotprosjekt Klima 2050 har beskrevet med web-faner. Etter hvert vil det bli publisert informasjon om flere.Høvringen – Test site for blue-green/grey roof development

Stavanger Airport – Measures for de-icing chemicals in stormwater

Ovase.no – A knowledge portal for stormwater management

LaRiMiT – An Expert-Based Landslide Mitigation Portal

Sveabakken – Compact wooden roof with smart vapour barrier

FV505 – Clean-up of stormwater from bridge and road

Trondheim Town Square – New facility to manage stormwater

Network Trøndelag – Test and evaluate the climate adaptation network

Longyearbyen – Construction modules with compact wooden roof and smart vapour barrier

ZEB Laboratory – Climate adaptation of a zero emission building

R5 – Rebuilding to blue-green roof

Railway corridors – landslide monitoring and surface water management

RV3 – Stormwater management and maintenance needs