Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Klimatilpasningsdagene i Sandnes ble arrangert for første gang 25. og 26. august 2016, på Hotel Residence. Rundt 120 personer deltok på konferansen. Hovedtemaet, praktiske løsninger for overvannshåndtering, ble belyst gjennom presentasjoner knyttet til ulike områder. Herunder finnes en oversikt over presentasjonene samt en lenke til presentasjonsfoilene:

Introduksjon og bakgrunn

1. Velkomst og praktisk information ved ordstyrer, sivilingeniør Christen Ræstad eget firma. Les her, foredrag 1.

2. Velkommen til Sandnes, ved varaordfører Pål Mortel Borgli, Sandnes kommune.

3. Vann som en utfordring og en ressurs, ved Sjur Paulsen daglig leder Doublethink. Les her, foredrag 3.

4. NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder», Fra ord til handling ved lovutviklingsmedlem og plan- og utbyggingssjef i Tromsø kommune, Jan Stenersen. Les her, foredrag 4.

5. Tilbakeblikk fra fremtiden, Viktige hendelser og utviklingstrekk 2016-2030, ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma. Les her, foredrag 5.

6. Klima 2050. ved forskningssjef Berit Laanke, fra Sintef Byggforsk. Les her, foredrag 6.

Vannets vei

7. Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering, ved  Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. Les her, foredrag 7.

8. Detaljkartlegging i 3D av avrenningsmønster på Forus, ved Hans Vebjørn Kristoffersen fra Cowi. Les her, foredrag 8.

Blågrønne løsninger

9. Plantedesign i blå-grønne løsninger, ved stasjonsleder Arne Sæbø, fra NIBIO Særheim. Les her, foredrag 9.

10. Rensing av overvann ved hjelp av regnbed, ved dr. ing. Vann og Miljø Kim Paus, fra Asplan Viak. Les her, foredrag 10.

Permeable dekker

11. Erfaringer fra legging og bruk av permeable dekker, ved Stine Lintho Lippestad, daglig leder av Lintho Steinmiljø. Les her, foredrag 11.

12. Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet ved sivilingeniør Jens Trandem, fra Rambøll. Les her, foredrag 12.

Infiltrasjonssystemer

13. Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det? Ved Tone Muthanna, førsteamanuensis NTNU. Les her, foredrag 13.

14. Funksjon og resultater fra infiltrasjon i veisegment i Vagleskogveien, ved Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua og sivilingeniør Jens Trandem fra Rambøll. Les her, foredrag 14.

15. Styrt infiltrasjon på Foss Eikeland, ved Stian Omdal, sivilingeniør COWI. Les her, foredrag 15.

Avrunding av dagen

16. Helhetsperspektiver, en reise til eksempler jorden rundt. Ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.

17. Introduksjon av prosjekter i Sandnes ved spesialrådgiver Odd Arne Vagle i Sandnes kommune, med etterfølgende befaring i Sandnes sentrum, til Bystasjonen, Langgaten og Havneparken. Les her, foredrag 17.

Fordrøyning og flomveier

18. Utfordringer og erfaringer fra ti års bruk av fordrøyningsmagasin, ved produktsjef i Basal, Geir Sogge Johnsen. Les her, foredrag 18.

19. Innarbeidelse av gode flomveier i arkitekturen, ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.

Overvannets vannkvalitet – Utslippskrav og rensing

20. Vannkvalitet i overvann fra veger, ved Jon Arne Engan, amanuensis NMBU. Les her, foredrag 20.

21. Rensing og gjenbruk av forurenset veivann, ved produktsjef i Basal, Geir Sogge Johnsen. Les her, foredrag 21.

Drift og vedlikehold

22. Hvordan får vi overvannsannlegg til å fungere i Skandinavia?. Betydning av tilpasset utforming og vedlikehold ved universitetslektor Godecke-Tobias Blechen, Luleå tekniska universitet. Les her, foredrag 22.

23. Erfaringer med drift og vedlikehold av permeable dekker og infiltrasjonssystemer, ved Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua. Les her, foredrag 23.

Utfordringer og helhetlig tenking fremover

24. Fra planlegging og utbygging til drift, vedlikehold og fornyelse – behov for bærekraftige løsninger og samspill, ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma. Les her, foredrag 24.

25. Hvor går vi nå? En avsluttende debatt med Aage Gjesdal, Per Møller-Pedersen og Odd Arne Vagle, ledet av Christen Ræstad.