RentVegvann

FoU prosjekt – Utvikling av et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem for vegvann.

Avrenning fra veg – vegvann – inneholder en rekke skadelige stoffer som for eksempel tungmetaller, næringssalter, olje, salt, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv. Kravene til rensing av vegvann skjerpes. Tradisjonelle renseløsninger omfatter blant annet åpne rensedammer. I noen tilfeller er det knapphet på arealer og det er behov for kompakte løsninger. Gjennom innovasjonsprosjektet er målet å utvikle et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem som kan plasseres under bakken.

Fakta om prosjektet

Deltakere: Skjæveland Gruppen (prosjekteier), Storm Aqua (prosjektleder), Leca, SINTEF, NIVA, NTNU og København Universitet.

Finansieringsordning: Forskningsrådet, Brukerstyrt Innovasjons Arena

Budsjett: NOK 9,7 millioner

Prosjektperiode: 1.5.2019 – 31.12.2024

Mål

1. Designe og optimalisere et kombinert sedimentasjons- og fordrøyningsmagasin.

2. Designe og optimalisere en modulær filterenhet.

3. Utvikle metodikk for, samt gjennomføre en helhetlig vurdering av de utviklede renseløsningene.

4. Teste prototyper av de utviklede renseløsningene under reelle forhold.

Status

I løpet av prosjektperioden er det utviklet et kombinert sedimentasjons- og fordrøyningsmagasin.

Filterenhet er utviklet og vil bli testet i løpet av 2024.

Helhetlig vurdering av renseløsningene er under gjennomføring.

Det er bygget to prototyper. Et av anleggene er ved FV505 i Sandnes kommune. Et annet er ved Motorcenter Norway i Sokndal kommune. Anleggene er testet og virkningen er dokumentert.

Forventninger til prosjektet

Prosjektet vil bidra til at Skjæveland Gruppen kan markedsføre et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem.

Det vil også bidra til at Storm Aqua kan markedsføre en tjeneste for å kunne tilpasse og sette sammen moduler til en løsning på en renseoppgave.

 

 

w

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455
pmp@stormaqua.no