Hva er grønne tak?

Grønne tak er en urgammel måte å tekke tak på, samtidig kan grønne tak være et viktig bidrag i fremtidsrettet overvannshåndtering.

Grønne tak forbruker regnvann og tidsforsinker nedbøren. Brukt riktig kan grønne tak redusere problemer med overvann, og bidra som en brikke i en helhetlig løsning for å forebygge flom.

Slik kan et Urbant Uterom, basert på løs Leca, permeable dekker og sedum, arte seg.

Multiblokk, Leca og Bergknapp har utviklet konseptet Urbane Uterom. Dette er fordrøyende takhager- og terasser hvor nedbør tidsforsinkes, og tildels brukes til vanning, på tak.

Urbane Uterom reduserer flomfaren og kan kompensere for andre investeringer i overvannshåndtering. Uterom på taket kan også kompensere for uterom på bakken, gi høyere arealutnyttelse og gir en betydelig verdiøkning.

Her er mer informasjon om Urbane Uterom og tak som fordrøyer, og som derfor blir en faktor i helhetlig overvannsdisponering.

I Norge har vi i århundre brukt torvtak. Nå benyttes gjerne bergknapp/sedum, som med fordel kan kombineres med et lett, permeabelt betongdekke.

Grønne tak bruker regnvann og reduserer og forsinke nedbør. I tillegg vil grønne tak filtrere og samle opp forurensning fra lufta. Grønne tak virker også isolerende og kan redusere kjølebehovet om sommeren. Ved å velge sedumtak bidrar en til å øke det biologiske mangfoldet, og gi blomstrende oaser for bier, humler og andre innsekt som er presset i urbane miljø.

Firmaet Bergknapp er blant produsentene av sedummatter/grønne tak. Her kan du se deres referanseliste og ytterligere informasjon om grønne tak.