Hva er grønne vegger?

Levende grønne vegger kan infiltrere overvann, samt bidra til bedre miljø lokalt.

Vegetasjon kan benyttes til å fordrøye nedbør. Vegetasjon vil også gjennom sine naturlige prosesser bidra til å infiltrere vann. I tillegg kan vegetasjon, eventuelt i kombinasjon med vekstmediet, benyttes til støv- og støydemping.

Flettemur er en konseptløsning hvor prefabrikerte betongelementer settes sammen, på samme måte som med Lego, og etablerer en grønn vegg.

Flettemur kan benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne vegger og landskap, til fordrøying og rensing av overvann.

Elementene som utgjør Flettemuren har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap.

Flettemuren kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøtning, midtdeler/vegg eller landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing, vind- og støydemping. Flettemuren håndterer fuktige omgivelser, ustabile masser og er konstruert for å mestre krevende klimautfordringer.

Her er en mer omfattende beskrivelse av muligheten for å etablere grønne vegger med Flettemur-elementene.

Gjennom ROBÆR-prosjektet har Skjæveland Gruppen etablert en Blå-grønn-grå forskningsvegg på NIBIOS område på Særheim. Målet er å lærer mer om plantevalg, vekstmasser, muligheter og metoder.

Åpne PDF