Nedre Jernbaneveg: veger med permeable dekker

Sandnes sentrum: overvannet i gågate og kjørebane infiltreres via permeabelt dekke

Beskrivelse

I Nedre Jernbaneveg ivaretar selve gaten sitt eget overvann via den permeable belegningssteinen Plaza. Veien er etablert uten overvannsledning.

I Sandnes sentrum dekker den permeable belegningssteinen Plaza to veger. Prosjektet er en konsekvens av klimaendringene. Plaza benyttes fordi belegningssteinen er utformet både for å infiltrere overvann og som toppsjikt i kjørebanen.

Alt overvannet infiltreres via dekket. I hver ytterkant av vegen er det montert en sluk. Dersom det mot formodning skulle komme mer nedbør enn det dekket kan takle, vil vannet bli ledet til disse.

Sentrale deler av sentrum i Sandnes ligger så lavt at de vil bli liggende under vann når havnivået stiger. Derfor skal de laveste områdene løftes. Alle nybygg klimatilpasses også ved at inngangspartiene skal ligge høyere enn tidligere. Som en konsekvens av dette må vegene løftes tilsvarende. Sandnes kommune arbeider for at mest mulig av overvannet i fremtiden skal infiltreres lokalt.

Ny overvannsløsning

I forbindelse med et utbyggingsprosjektet i Nedre Jerbaneveg har kommunen bistått utbyggeren med å få på plass en funksjonelle løsning. Av hensyn til klimaendring ønsker kommunen også å benytte permeable dekker, slik at en får infiltrert overvannet i grunnen der nedbøren treffer bakken, fremfor å frakte den vekk via overvannsledningen. 

Belegningssteinen Plaza er kjøresterk, med ekstra brede fuger. Derfor har den gode drenerende egenskaper. Plaza produseres med to ulike fugebredder. Den trangeste fugen er 5 mm, noe som gir 3,2 prosent åpent areal for direkte vanndrenering, den brede fugen er 11, hvilket tilsvarer 7,2 prosent åpent areal. Begge variantene er benyttet i Sandnes sentrum. Den med brede fuger er benyttet på en veg hvor det blir tungtransport og vareleveranser. Plaza med de minste fugene ligger i en gate for gående.

Fakta:

  • Multiblokk og Sandnes kommune har samarbeidet om å finne optimale løsninger, og skal høste erfaringer fra prosjektet.
  • Anlegget inspiseres en gang i måneden over en tre-års periode. Erfaringene benyttes til å utarbeide formålstjenlig drifts- og vedlikeholdsprogram.
  • Oppbygningen av bærelaget er uten finstoff. I vegene ligger betongsteinen i forband, for å få optimal låseeffekt.
  • Utfordring ved å benytte permeabel stein i kjørefelt er stabilitet, frost og eventuell telehiv. Disse problemene forebygges ved at en har låst vegkantene.
w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455 pmp@stormaqua.no