Sig. Halvorsen hevet kompetansen

Sig. Halvorsen, distriktets ledende rørleggerfirma med over 65 år i bransjen, er en totalleverandør av rørleggertjenester. Med krevende kunder har Sig. Halvorsen bygget opp en solid ingeniørstab, der prosjektering er en betydelig og viktig del. Av den grunn har de deltatt på et miniseminar om overvannsdisponering hos Storm Aqua.

I prosjekteringen er VA- og overvann ofte en av utfordringene som skal løses.

– Jeg har selv vært involvert i prosjekt hvor vi også skal utforme overvannsløsninger. Der kan vi det klassiske, som fordrøyningsmagasin. Men vi har ikke nok kunnskap om de nye metodene som nå kommer, som regnbed, grønnvegg og så videre. Når jeg treffer noen som sier; du kan bare lede overvannet ut i et bed så er alt ok, må vi heve vår kompetanse innen den nye teknologien for å følge utviklingen, innleder VVS-ingeniør Anders Nilsen hos Sig. Halvorsen.

Lærte mer

– Vi skal være en kompetansebedrift. Da må vi vite hva som skjer innen overvann.

– Var det derfor dere henvendte dere til Storm Aqua?

– Ja, vi ønsket rett og slett kompetanseheving. Vi ville lære mer om dette temaet, svarer han.

Sig. Halvorsens baser og anleggsledere treffes på bas-møter hver annen måned. Som regel er dette rent interne møter, hvor de diskuterer faglige tema. Det hender også at de får besøk av, eller besøker, en leverandør. I november valgte de å legge et utvidet basmøte til Storm Aqua.

En dobbel effekt

Under miniseminaret fikk deltakerne fra Sig. Halvorsen en innføring i nye løsninger for overvannshåndtering, i prosjektene Storm Aqua er involvert i og i arbeidsområdene til Storm Aqua. De fikk også besøke test- og demonstrasjonsfeltet, og så produktutstillingen der.

– Jeg opplevde at seminaret ble en bevisstgjøringsprosess. Jeg har jo tidligere hatt en idé om hva en grønn vegg er, men ikke nok til at jeg kjente meg trygg på at jeg kunne bruke dette i prosjektering. Nå har vi lært dette. I tillegg er det alltid greit å treffe folk og få nye kontaktpunkter.

Uten fasitsvar

Mer tradisjonelle metoder for å løse vannutfordringene, som fordrøyningsmagasin, er de kjent med. Og Nilsen vedgår, at for ham som ingeniør, er det greit med metoder hvor en kan regne seg frem til et fasitsvar, som det kan settes to streker under.

– Vi har tall for fordrøyning i magasin av betongringer. Da kan vi fortelle kunden at for et gitt areal, trenger du et magasin som er så og så stort. Da blir det straks mer utfordrende med løsninger hvor vi ikke kan regne oss frem til svar på samme måte. I samtaler med utbygger kan en for eksempel få spørsmål om hvor stort område en trenger for å infiltrere alt takvannet fra et bygg på egen grunn, forteller han.

– Det hadde vært greit med fasitsvarløsninger!