Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050

Partnerskapet i Klima 2050 gir de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste.

Klima 2050 – Reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer på det bygde miljø – er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i konsortiet. Målet er å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.

Senteret arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler.

SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor.

Les mer om KLIMA 2050 her.

Storm Aqua leverer konseptløsninger, rådgivning og måleprosjekter. Skjæveland Gruppen besitter en type produkter, kompetanse og innovasjonsvilje som er etterspurt av og et viktig supplement til de andre partnerne i senteret. Klima 2050 ønsker Skjæveland Gruppen velkommen som partner.

Gå hit for artikkelen på Klima 2050