Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal å takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø.

Tromsø kommune har tatt tak i utfordringene med overvann og de er igang med å modernisere VA-nettet. Storm Aqua ble kontaktet for å få innspill til nye muligheter til håndtering av overvannet. I den anledning besøkte Storm Aqua, ved daglig leder Per Møller-Pedersen og Inge Furenes i Skjæveland, kommunen.

Kompetanseheving er et vesentlig arbeidsområde hos Storm Aqua, og selskapet arrangerer ofte miniseminar om overvann. Disse blir som regel gjennomført på test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk i Sandnes, men kan også flyttes til andre naturlige arenaer.

Inspirerte

– I forbindelse med vårt besøk i Tromsø, for å bli bedre kjent med byen og drøfte mulighetene der, ble det aktuelt å gå gjennomføree et miniseminar, forklarer Per Møller-Pedersen.

Til samlingen inviterte Jan Stenersen, som er plan- og utbyggingssjef i Tromsø kommune, representanter fra de aktuelle avdelingene i kommunen og fra de største konsulentselskapene.

Jan Stenersen, plan- og utbyggingssjef i Tromsø, under sin innledning om utfordringene i Tromsø.

Innledningsvis beskrev han situasjonen innen overvannshåndtering i kommunen, med et overblikk over det som er gjort og hvilke utfordringer kommunen står overfor. I etterkant gjennomgikk Per Møller-Pedersen miniseminaret og formidlet noen av erfaringene Storm Aqua har gjort. Han introduserte også en del muligheter.

Må løses helhetlig

Jan Stenersen er opptatt av at utfordringene ikke først og fremst er et VA-problem, men et infrastrukturproblem, og at de derfor må løses via landskapsutforming. Dette var ett hovedtema hos ham da han hold innlegg på Klimatilpasningsdagene i Sandnes i august i år. Her kan du lese foredraget hans. I magasinet Eureka, som gis ut av Skjæveland Gruppen, er det også et intervju med ham. Det kan du lese her.

Storm Aqua har fra første dag, understreket viktigheten av helhetlige løsninger.
– Når en står overfor tverrfaglige utfordringer er det mye å vinne på å gi de ulike aktørene samme informasjon, samtidig. For å løse problemene kreves et konstruktivt samspill basert på en gjensidig forståelse. Dette handler om alt fra tekniske løsninger og trafikkavvikling underveis, til klimatiske forhold samt drift og vedlikehold i etterkant, beskriver Per Møller-Pedersen.

En god samspillpartner

Tromsø er en by som skråner kraftig mot sjøen, og hvor den eksisterende infrastrukturen i tiden som kommer ikke vil være i stand til å håndtere de større mengder overfann som følger av klimaendringene. Derfor må byen, som så mange andre norske byer, finne nye måter å løse vannutfordringene på.

– Vi håper at vi kan få anledning til å bli med på å bidra innen dette. Ett ledd i vår filosofi er at vi både skal være en god samspillpartner for kommuner, konsulenter og entreprenører, og at vi skal formidle den kunnskapen og erfaringen vi sitter på. I Tromsø opplevde vi å få bidra innen begge arenaene og det setter vi stor pris på, forklarer daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen.