Teknisk Godkjenning

Nå kommer teknisk godkjenning for prefabrikerte løsninger for håndtering av overvann.

Teknisk Godkjenning er en ordning som SINTEF har stått i mange år. Nå er den blitt utvidet til også å omfatte prefabrikkerte løsninger for håndtering av overvann.

Dette kommer som følge av at det har pågått et pilotprosjekt i forskningsprogrammet Klima 2050. Målet har vært å utvikle en godkjenningsordning som også får frem kapasitetsberegninger på en standardisert måte.

Teknisk Godkjenning vil lette dimensjoneringsarbeidet som landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører gjør. Disse vil også gjøre det mulig å sammenligne ulike produkter.

Temaet ble presentert i dette foredraget på klimatilpasningsdagene. Den har også vært presentert i diverse nyhetsbrev, og ligger på SINTEFs nettside.

– Det har lenge vært et ønske om å høyne standarden på løsninger for håndtering av overvann. Vi legger opp til at Alma regnbed vil være den første prefabrikkerte og naturbaserte overvannsløsningen som gjennomgår den tekniske godkjenningen, og synes det er flott å kunne bidra til at standarden på dokumentasjonen heves, forklarer Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Alma regnbed fra Skjæveland i Eidsvollsgate i Sandes sommeren 2019.