FoU prosjektledelse

Vi kan bistå med ledelse av FoU prosjekter relatert til overvann til aktører som ønsker assistanse til skriving av søknader, planlegging og gjennomføring av prosjekter samt rapportering.

BAKGRUNN

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Behovet for løsninger øker og det stimulerer til utviklingen av nye løsninger og videreutviklingen av eksisterende løsninger.

Det finnes en rekke støtteordninger i Norge og i EU som bidra med noe finansiering til å gjennomføre FoU prosjekter. Det kan imidlertid være utfordrende å ha oversikten over aktuelle ordninger samt utforme og følge opp søknader på best mulig vis. Det kan derfor være behov for å hente inn kompetanse.

LEVERANSE

Vi kan tilby bistand til FoU prosjektledelse relatert til håndtering, transport rensing og gjenbruk av overvann. Arbeidet kan omfatte:

 • Prosjektdefinisjon og beskrivelse.
 • Finne rette støtteordninger
 • Utforme og skrive søknad om støttemidler
 • Lede FoU prosjekt og sørge for nødvendig rapportering.
 • Utarbeide sluttdokumentasjon

Det er en rekke støtteordninger og noen av de mest aktuelle kan være:

 • Forskningsrådet, herunder innovasjonsprosjekter
 • Innovasjon Norge
 • Regionale Forskningfond
 • EU Horizon 2020 prosjekter

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre en rekke FoU prosjekter. Disse omfatter:

 • Vært deltaker i et forskningssenter støttet av Forskningsrådet (SFI – Klima 2050)
 • Vært prosjektleder for to og deltaker i ett innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådet (IPN – RentVegvann, RoofTools og Drensstein)
 • Vært prosjektleder for tre og deltaker i tre Skattefunn prosjekter.
 • Vært deltaker i to Horizon 2020 prosjekter.

Vi har arbeidet med utvikling, testing og dokumentasjon av en rekke overvannsløsninger og tjenester rettet mot overvannshåndtering.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om FoU prosjektledelse.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.