Tjenesteutvikling

Vi kan bistå med tjenesteutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann til aktørerer som ønsker å utvikle nye tjenester eller videreutvikle eksisterende tjenester.

BAKGRUNN

Tekst under utarbeidelse.

LEVERANSE

Vi kan hjelpe med å utvikle innovative, lønnsomme og konsistente tjenester av høy kvalitet. Vi kan også gi støtte til markedsarbeid.

Våre kunder er ikke bare interne i egen organisasjon men også eksterne som rådgivere og leverandører.

Et utviklingsløp tar utgangspunkt i en innovasjonsprosess som vi tilpasser til den aktuelle tjenesten som skal utvikles. Vi starter med en markedsavklaring for å sikre at nye tjenester blir utviklet i tråd med ønsker i markedet. Løsningene blir testet og dokumentert, introdusert til markedet og fulgt opp. Vi bistår også med kompetanseoppbygging og implementering.

I samspill med oppdragsgiver avklarer vi mål, plan, kostnader og mandat for tjenesteutviklingen og gjennomfører arbeidet. Leveransen kan omfatte hele eller deler av følgende:

 • Vurdering av marked og konkurrenter.
 • Utvikling av forretningside, visjon, verditilbud og forretningsmodell.
 • Avklaring av markedets behov og interesse for tjenesten.
 • Utvikling av tjenestetilbud.
 • Utvikling av samspill med leverandører og samarbeidspartnere.
 • Forskning, testing og dokumentasjon, inkludert nødvendige søknader.
 • Oppfølging av studentoppgaver osv.
 • Utvikling av prosesser som underbygger leveranser.
 • Utarbeidelse av informasjons-, presentasjons- og markedsmateriell.
 • Igangsettelse og oppfølging av pilotprosjekter.
 • Igangsettelse og oppfølging av tidlig markedsprosjekter.
 • Støtte og opplæring til oppdragsgivers organisasjon.
 • Markedsstøtte til oppdragsgiver.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi fundamenterer utviklingen av nye tjenester på god forståelse for utfordringer og oppgaver, erfaring, gode kontakter til brukere og partnere, samt teknisk kompetanse. Dette har vi bygget opp gjennom de siste 8 årene.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om tjenesteinnovasjon.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.