Måling

Produkter for rensing og håndtering av vann. 

Måling av infiltrasjonskapasitet

For å kunne avgjøre om infiltrasjon er en aktuell måte å håndtere overvannet på, kan vi gjennomføre målinger av grunnens evne til infiltrere overvann.

Måling av vannivå

Vi kan hjelpe med å forstå når og hvor det oppstår kapasitetsbegrensninger i vannløp, kanaler, rør og magasiner.

Måling av slamnivå

Vi kan snart hjelpe med å utvikle optimale tømmerutiner for slam i sandfang, magasin og rør.

Måleprosjekt

Vi kan hjelpe til med målinger av grunnvannstand, nedbør og vannmengde, samt bistå med instrumentering av testprosjekt og -felt.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.