Urbane uterom; fordrøyende tak som fungerer

I «alle år» har takvann blitt ledet til bakken eller overvannsnettet via takrenner- og rør. Klimaendringene gjør at vi trenger å utvikle nye løsninger. Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua, deltar i et forsøksprosjekt hvor målet blant annet er å forsinke vannets vei ned fra hustaket og ned i grunnen.

I en artikkel fra Gemini.no (forskningsnytt fra NTNU og SINTEF) presenteres forskningsprosjektet i regi av Klima 2050, som foregår på taket til Høvringen renseanlegg i Trondheim. Taket er inndelt i tre felt på 90 kvadratmeter hver. En del er dekket med Leca, en med sedum, og en del har tradisjonell taktekking.

Storm Aqua (Skjæveland Gruppen) og Leca Norge har ansvaret for en flate. Denne er tekket med 20 cm finknust Leca, under et permeabelt dekke av Plaza-sten fra Multiblokk. Også fugene er fylt med Leca, slik at vannet kan dreneres via disse. Prosjektet ble påbegynt høsten 2016, men har allerede gitt resultat.

Leca-taket fordrøyer

– Vi synes det er interessant å observere at det ser ut som Leca-taket gir en betydelig fordrøyningsffekt. Infrastrukturen er jo ikke dimensjonert for store nedbørsmengder på kort tid, sier daglig leder Per Møller-Pedersen i Storm Aqua.

For både Skjæveland Gruppen og Leca er det viktig at dokumentere hvordan materialene deres fungerer slik de får gjort i forskningsprosjektet på Høvringen.

– Prosjektet på Høvringen er et godt eksempel på hvordan partssamarbeidet i Klima 2050 gjør det mulig å utvikle løsninger sammen. Etter at vi har fått de første resultatene fra Høvringen, har Skjæveland Gruppen begynt å lage en prøveproduksjon på en ny type belegningsstein som er lettere og bedre egnet til tak, sier Møller Pedersen i artikkelen fra Gemini.no.

Les mer her: