Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

I det sør-østlige hjørnet av Test- og demonstrasjonsfeltet ble det i 2016 montert en Flettemur.

Elementene kan utformes som vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av overvann.

Birkeland Maskin Haugesund Qmax Storm

Her er en artikkel som beskriver funksjonene ved Flettemuren

Her er en annen om Flettemur som støttemur, til fordrøyning og som plantekum. https://www.skjeveland.no/prosjekter-produkt/overvannshaandtering/flettemuren-blaa-gronn-graa-vegger/stottemur-fordroyning-og-plantekum

Flettemur forhandles av Urban Natur, ved Bengt Borsheim. Han har også ansvaret for beplantingen i, og oppfølgingen av, Flettemuren på Test- og demonstrasjonsfeltet.

Blant målene med muren på Testfeltet er å over tid kartlegge hvilke planter som trives best i elementene. Plantene greier seg godt uten spesielt vedlikehold og oppfølging.

Alle elementene ble tilført anriket biokull i jorden våren 2019.

Plantevalget er basert på målet om å teste ut vegetasjonen, og for å demonstrere muligheter. Plantene i Flettemuren på feltet er robuste, levert av en lokal planteskole og har lokal tilknytning. Plantene har ulike egenskaper, noe som er interessant både for demonstrasjonens skyld, og for å få kartlagt utviklingen over tid. I muren er alt fra slyng- og dekkplanter, til blomstrende planter, eviggrønne planter og planter med tett buskform. Disse vil både betongen, samt dempe støy og vind.

I 2017 var Flettemuren presentert på Klimatilpasningsdagene gjennom foredraget: «Robær og Flettemuren, gode løsninger for lokal vanndisponering, ved prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune og Bengt Borsheim i Urban Natur.»