Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

På få år har tusenvis av besøkende blitt kjent med nye produkter og løsninger for overvannsdisponering på Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Har du fått med deg siste nytt?

Feltet kostet i utgangspunktet rundt 5 millioner kroner. Det ble etablert av Skjæveland og Multiblokk for å synliggjøre effekten av overvann på permeable dekker, samt forske på og dokumentere resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon ut fra reell bruk over tid.

Arealet er delt inn i fire, dekket med ordinær industristein og drenerende industristein. I et avgrenset felt er fire ulike typer permeabel betongstein fra Multiblokk. I grunnen ligger slisserenner, her er også kummer og et fordrøyningsmagasin – som kan besøkes av de som måtte ønske det.

Skjæveland og Multiblokks relevante produkt er stilt ut i bakkant av feltet, som fortløpende utvikles med nye aktuelle produkt og løsninger.

Presentasjonen av Test- og demonstrasjonsfeltet finner du her.

I det sør-østlige hjørnet av Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt ble det i 2016 montert en Flettemur, som danner et vertikalt regnbed. Den er beskrevet her.

Våren 2019 ble et prefabrikert regnbed av betong, Alma, som er utviklet og produsert av Skjæveland, montert nederst i feltet. Dette ligger i et drenerende betongbelegg fra Multiblokk, som i realiteten utgjør et stedbygget regnbed. Her kan du lese om regnbedet, samt om masteroppgaven som ble tatt på dette i fjor vår.